středa 6. listopadu 2013

Kulatý stůl: Unijní ochrana spotřebitele v české justiční praxi

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Nejvyšší soud zvou ke kulatému stolu: UNIJNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE V ČESKÉ JUSTIČNÍ PRAXI.
DATUM: středa, 18. prosince 2013, 14:00 hod
MÍSTO KONÁNÍ: Nejvyšší soud, Burešova 20, Brno.

Unijní právo ochrany spotřebitele, především tedy směrnice Rady č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, staví českou aplikační praxi před řadu otazníků: do jaké míry lze aplikovat směrnici v horizontálních typech právních vztahů, jako jsou mezi dodavatelem a spotřebitelem? Má soud přezkoumat potenciální zneužívají klausuli, i když se toho spotřebitel nedomáhá? Může soud na základě takového zkoumání dokonce vyslovit neplatnost daného ujednání? Poskytuje unijní právo stejnou míru ochrany spotřebiteli i v rozhodčím řízení?
Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat (diskusní) kulatý stůl, pořádaný Nejvyšším soudem a Českou společností pro evropské a srovnávací právo. Jeho cílem je zprostředkovat věcnou diskusi o výše načrtnutých otázkách v kontextu českého civilního práva a procesu mezi praktiky na straně jedné (soudci a praktiky) a akademickými právníky.

PROGRAM:
14:00 Přivítání a úvodní slovo
Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu

Moderace: Pavel Simon, Nejvyšší soud

14:15 – 14:45 Aplikace směrnic v horizontálních situacích: příklad ochrany spotřebitele
Michal Bobek, College of Europe

[diskuse]

15:15 – 15:40 Míra a dosah zohlednění práva z úřední povinnosti
Kristián Csach, Právnická fakulta Univerzity Pavla Josefa Šafárika, Košice

[diskuse]

16:00 – 16:20 Přestávka na kávu

16:20 – 16:40 Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení
Zdeněk Nový, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

16:40 – 17:00 Ochrana spotřebitele v rámci nařízení Brusel I a jeho revize
Petr Bříza, advokát, AK Bříza & Trubač

[diskuse]

17:30 Ukončení


Všichni zájemci o problematiku jsou srdečně zváni. Svůj zájem o účast na semináři sdělte prosím emailem nejpozději do 1. prosince 2013 na adrese info@csesp.cz. Počet míst pro zájemce z řad veřejnosti je omezen.

Žádné komentáře: