01 května 2013

Výběrové řízení na místo poradce/poradkyně místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Sekci veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hledá vhodné kandidáty/kandidátky na místo právního poradce/poradkyně místopředsedkyně pro Sekci veřejných zakázek.

Poradce/poradkyně bude vykonávat zejména níže uvedené pracovní činnosti:
1. expertní konzultační a analytická činnost v otázkách práva veřejných zakázek a koncesí,
2. průběžné sledování a monitoring judikatury iprávní doktríny (včetně mezinárodní),
3. právně-metodickou činnost „spravedlivého procesu“ v rámci sekce,
4. vedení legislativně-připomínkové agendy související s veřejným zadáváním,
5. další práce podle pokynů nadřízeného (místopředsedkyně úřadu).

U uchazečů/uchazeček se kromě ukončeného vysokoškolského vzdělání v oboru právo předpokládá:
1. spolehlivost, osobní integrita, vysoká odolnost vůči stresu,
2. výbornáznalostprávní doktríny, zejména správního práva (správní trestání) a práva EU v kombinaci s nadprůměrnou schopností právní argumentace,
3. aktivní znalost alespoň jednoho ze světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština),
4. alespoň 3 roky praxe ve veřejné správě.
Pozice není vhodná pro čerstvé absolventy.
Znalost problematiky veřejných zakázek je výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou.

Nabízíme:
Náročnou a odpovědnou práci, právní a kariérní perspektivu v atraktivním a sledovaném oboru veřejné správy.
Možnost dalšího jazykového i odborného vzdělávání, pružná pracovní doba,stravenky.
Finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, adekvátně odpovídající vysoké náročnosti zastávané pozice.
Úřad si vyhrazuje právo zrušení výběrového řízení.
Profesní životopisy, doplněné krátkým motivačním dopisem v rozsahu max. 1 normostrany zasílejte na adresu: vladimira.cigankova@compet.cz.,do 17. 5. 2013.

Žádné komentáře: