05 května 2013

Medzinárodná konferencia Aktuálne trendy súťažného práva

Slovenský soutěžní úřad ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě pořádá 15. května konferenci k aktuálním otázkám soutěžního práva. Mezi řečníky bude i (nyní už bývalý) generální advokát Soudního dvora Ján Mazák, dále zástupci Evropské komise i českého a slovenského úřadu, advokáti, zástupci soutěžitelů. Robert Neruda, který mě o vyvěšení pozvánky poprosil, prohlásil, že "by mohlo jít o celkem vydařenou událost", na kterou je navíc vstup zdarma. Ti z Vás, kteří se chtějí přesvědčit, zda bude mít Robert pravdu, najdou podrobnosti o této akci zde. Zatím je přihlášeno přes 120 účastníků, ale volná místa by ještě měla být. 

Žádné komentáře: