03 dubna 2013

Ladies and Gentlemen: střídání hostů

Moc děkujeme Petře Novákové za daňové výpravy, s pohorami i bez. Pochopil jsem, že zneužití práva je žhavé téma jak v ČR, tak především v Gruzii. Nu, nezbývá než doufat, pro budoucí rozvoj gruzijského daňového práva, že si myšlenku, zda vůbec může ideově a koncepčně existovat zneužití práva ve veřejném právu (ano, daňové právo je nejenom součástí správy, ale také podskupinou veřejného práva), tamní soudy rozmyslí. Pokud je totiž myšlenka striktního výkladu principu čl. 2 odst. 4 Ústavy opuštěna, záhy jsou (opět) vytvářena gumová ustanovení, která zákonitě kynou a bobtnají a ubírají prostor svobodě jednotlivce. Být de facto postižen za něco, co není zakázáno, ale je v rozporu ex post vyloženým cílem a předmětem právní úpravy? Nikde není napsáno, že toto dělat nesmíte, nicméně došli jsme k názoru, že je to v rozporu s duchem berního práva/plným účinkem práva Unie/demokratickým právním státem/vůlí dělnické třídy/požadavkem socialistické zákonnosti/dosaďte si dále dle libosti. Je fascinující a znepokující, jak se určité typy věcí stále vrací ... (reklama na drobné zamyšlení, které je k dispozici zde).

Jako hosta na duben 2013 srdečně vítám Barbaru Havelkovou. Oficiální část představení: Bára vyučuje na Právnické fakultě Univerzity v Cambridge. Předtím psala na té druhé, lepší univerzitě doktorskou práci, ve které se věnovala rovnosti pohlaví v reálném socialismu na příkladu České republiky. Specializuje se na otázky rovnosti pohlaví, gender právo, učí právo EU, pracovní právo, lidská práva. Nyní ta méně oficiální část: když jsem měl v roce 2003 tu čest spolu s Bárou a dalšími členy pražského týmu obhajovat v Central and Eastern European Moot Court Competition Dr. Dannyho (milej kluk, MUDr., nicméně provozoval eutanazii, no...), tak jsme se nějakým omylem ocitli ve finále soutěže. Ve finále jsme vystoupili před panelem soudců, kterým předsedal Lord Slynn. Bylo jich 7 a byli to samí muži. Bára nicméně, jak byla naučena z akademického debatování a tamního formátu, trvala na oslovování tohoto sedmi-mužného panelu obecným oslovením „Ladies and Gentlemen“ (s razantním „Ladies“ na počátku oslovení pak trochu rozpačitě visícím v prostoru). Naše sykání na téma, že genderově representativní složení panelu by podobné oslovení mohlo brát jako provokaci, k řečnickému pultíku nedolehlo. Bára podala výtečný výkon, za což také po zásluze vyhrála cenu za nejlepšího řečníka celé soutěže. Pamatuji si, jak se k nám po finále přitočila Lady Slynn a prohodila něco ve stylu „hezky jste jim to nandala ...“. Těšíme se na příspěvky.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Bobku.

Nedá mi to abych nereagoval na Váš odkaz, ve kterém vyjadřujete své názory na hodnotově orientovaný výkladu právních předpisů.

Váš názor, že Ústavní soud by se měl držet ve vztahu k posuzování ústavních zákonů zpátky a neměl by zasahovat do toho, co ústavodárci "upekli" ve sněmovně mi přijde velmi nebezpečný (zvláště při vědomí, čeho všeho jsou politici schopni). Ostatně právě sklízíme plody takového přístupu ve věci prezidentské abolice a Ústavním soudem deklarované bezzubosti soudní moci (a celé společnosti) vůči ní. Stejná bezzubost se možná projeví i v případech daleko závažnějších, než byla ona abolice. Možná, že pak změníte svůj názor.

Richard