středa 14. listopadu 2012

Centrum pro lidská práva má nový web

Brněnské Centrum pro lidská práva a demokratizaci spustilo novou webovou stránku www.centrumlidskaprava.cz. Na ní najdete archiv Bulletinů, který Centrum každý měsíc vydává, studie nebo anglicky psaný pololetník Czech Republic Review of Human Rights. Centrum je od roku 2009 jedním z mála, ne-li jediným, akademickým odborným centrem v Česku, které se studiem lidských práv zabývá z pohledu práva a společenských věd. V letech 2009 až 2011 působilo v rámci Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity a od roku 2012 se osamostatnilo jako občanské sdružení. Nedávno se Centrum stalo prvním českým zástupcem v síti lidskoprávních center Association of Human Rights Institutes, která spojuje podobné projekty z celého světa.

Vlajkovou lodí Centra je měsíční Bulletin, který si za tři roky existence myslím vydobyl poměrně pozitivní přijetí u čtenářů. Před několika dny vyšlo říjnové číslo, kde najdete například reportáž ze zákulisí konference Forum 2000 nebo zprávu od českých zástupkyň v Benátské komisi Veroniky Bílkové a Kateřiny Šimáčkové z posledního zasedání tohoto významného orgánu Rady Evropy. Z tuzemska pak Bulletin referuje například o rozhodnutích Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.

Žádné komentáře: