pondělí 11. října 2010

VI. odborné symposium NS: "Bezdůvodné obohacení v judikatuře Nejvyššího soudu"

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY

pořádá pod záštitou předsedkyně JUDr. Ivy Brožové

VI. odborné symposium na téma

"Bezdůvodné obohacení v judikatuře Nejvyššího soudu"

Účelem symposia je získat zpětnou vazbu právní praxe a teorie ohledně judikatury Nejvyššího soudu České republiky, která se týká vypořádání závazků z bezdůvodného obohacení v občanskoprávních i obchodních vztazích. Zejména se jedná o:

• Předpoklady vzniku bezdůvodného obohacení
• Věcná legitimace ve vztazích z bezdůvodného obohacení
• Rozsah bezdůvodného obohacení
• Promlčení bezdůvodného obohacení


Nejvyšší soud tímto vyzývá praktikující právníky a členy akademické obce (včetně studentů práv), kteří mají zájem vyjádřit stanoviska k judikátům Nejvyššího soudu, vydaným ve výše uvedené právní oblasti v období posledních čtyř let, aby do 20. listopadu 2010 (včetně) zaslali na emailovou adresu symposium@nsoud.cz své písemné příspěvky v následující formě a struktuře:

Formát dokumentu: .doc nebo .pdf
Délka dokumentu: nejvýše 3 strany A4
Struktura dokumentu: dle přiloženého předepsaného formátu.

Autoři vybraných příspěvků budou nejpozději do 30. listopadu 2010 (včetně) pozváni, aby své příspěvky prezentovali na veřejném slyšení, které se bude konat v prosinci 2010 v budově Nejvyššího soudu ČR, Burešova 20, Brno.
Přesný termín konání symposia bude upřesněn spolu s dalšími informacemi na webu Nejvyššího soudu.

Srdečně zveme k pasivní účasti i Vás, kteří nezašlete písemný příspěvek – pokud se do 20. listopadu 2010 včetně zaregistrujete na registrace@nsoud.cz uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, instituce, e-mailový a popřípadě i telefonický kontakt.

Nejvyšší soud ČR si vyhrazuje právo změnit místo symposia, jakož i upustit od konání symposia, zejména v případě, že ve stanovené lhůtě Nejvyšší soud neobdrží dostatečné množství příspěvků. Předkladatelé příspěvků ani účastníci symposia v takovém případě nemají nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

Žádné komentáře: