10 července 2009

Komunistické právo v Československu – kapitoly z dějin bezpráví

Minulý týden vyšla kniha „Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví“. Vydavatelem je Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity a editory nejmenovaní (kádrově neprověření!) jedinci z Jiného práva. Kniha má přes 1000 stran a omyvatelný obal (což je s ohledem na její obsah důležité).

Kniha bude k dostání jak v kamenných knihkupectvích, tak online. K prodejním místům v kamenných obchodech patří v Brně knihkupectví Fakulty sociálních studií v přízemí budovy FSS na ulici Joštova 10, knihkupectví Barvič a Novotný a knihkupectví Aleš Čeněk. Kniha pak bude také k dostání v elektronických knihkupectvích stejných prodejců, stejně jako v Eshopu Masarykovy univerzity či třeba v internetovém obchodě Kosmas.

Bližší informace o knize a autorech jsou k dispozici na webových stránkách knihy, tedy na http://www.komunistickepravo.cz/. Pro představu o obsahu a směřování knihy přetiskuji níže stručný obsah knihy (podrobný je k dispozici zde) a v dalším samostatném postu pak úvod a závěr knihy.


Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav: Brno, 2009.

OBSAH:

Předmluva Václava Havla
Obsah
Autoři
Slovo úvodem

Část první: Právní řád
Jiří Přibáň: Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie
Zdeněk Kühn: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu
Radoslav Procházka: Všetkým telám rovnako
Kateřina Šimáčková: Fiktivní, nebo reálná ústava
Tomáš Gábriš: Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu
Radim Polčák: Informační teorie práva
Barbara Havelková: Genderová rovnost v období socialismu
Zdeněk Kühn: Zločin a trest
David Kosař: Lustrace a běh času
Hynek Baňouch: Metody, motivy a cíle studia komunistického práva

Část druhá: Právní oblasti
Vojtěch Šimíček, Jan Kysela: Ústavní právo
Eliška Wagnerová: Základní práva
Pavel Molek: Mezinárodní právo veřejné
Michal Bobek: Socialistická srovnávací právní věda
Petr Bělovský: Občanské právo
Petr Bělovský: Rodinné právo
Barbara Havelková: Pracovní právo
Zdeněk Nový: Občanské právo procesní
Tomáš Gřivna: Trestní právo hmotné
Petra Gřivnová, Tomáš Gřivna: Trestní právo procesní
Josef Vedral: Správní právo
Eva Kružíková: Právo životního prostředí
Milada Tomková: Sociální zabezpečení
Hynek Baňouch: Hospodářské právo
Petr Jäger: Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností

Část třetí: Právní profese
Otakar Motejl: Soudnictví a jeho správa
Zdeněk Kühn: Socialistická justice
Jan Lata: Prokuratura
Stanislav Balík: Advokacie
Blanka Čechová: Notářství

Část čtvrtá: Osobní reflexe
Zdenek Krystufek: Komunistické právo v Československu
Mojmír Povolný: Právo v domě exulantovy paměti
Otakar Motejl: Obhajoba v politickém procesu
Anna Šabatová: Ochrana základních práv a svobod v teorii a v praxi (1945–1989)

Namísto závěru
Slovníček pojmů pro mladší a méně pokročilé marxisty
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Blahoželám ku knihe, snáď sa čoskoro objaví v kníhkupectvách. Zároveň by som chcem upozorniť na webovú expozíciu Národného archívu ČR "Osmičky v dějinách českých zemí," v rámci ktorej NA ČR uverejnil vybrané archiválie z rokov 1848, 1918, 1938, 1948, 1968.

http://www.nacr.cz/vystavy/osmicky/intro.aspx

Užite si výstavu
S prianím pekného leta
Kata Kuk.

David Schmidt řekl(a)...

Také bych připojil zdroj:

Vladimír Čermák, Nepotrestání zločinů minulosti destruuje právní a mravní vědomí společnosti, Proglas, 9/1997

Rudo Leška řekl(a)...

Tak som sa konečne dostal ku knihe, je to užitočné i pútavé. Škoda len, že sa nenašlo miestočko na slovo o dobovej regulácii práv "duševného vlastníctva". Bolo by zaujímavé odkryť, ako ten systém (ne)fungoval pre spleť rôznych nútených licencií, de facto zákaz licencovania do cudziny atď. Vie sa o tom málo. Osobne mám pocit, že všetky príslušné zákony (formálne vyhovujúce medzinárodným záväzkom ČSR-ČSSR) boli prakticky popreté podzákonnou normotvorbou i extrémnymi zásahmi správnych orgánov (napr. v autorskom práve).