čtvrtek 10. března 2016

Weyrovy dny právní teorie 2016

Katedra právní teorie PrF MU si vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2016, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 2. až 3. 6. 2016.

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou "Ústavněprávní hodnoty a metafyzika" a "Aktuální problémy právní teorie". Její součástí bude dále i představení a křest reprintu Weyrovy Teorie práva vydaného zásluhou nakladatelství Wolters Kluwer. Účastníci této akce obdrží po dobu jejího konání slevu 20 % na nákup zmíněné publikace, jakož i na zakoupení Kelsenova díla O státu, právu a demokracii: výběr prací z let 1914 - 1938.


Písemným výstupem z konference bude recenzovaný sborník, účastníci sekce "Ústavněprávní hodnoty a metafyzika" budou mít rovněž možnost přispět svým textem do tematického čísla Časopisu pro právní vědu a praxi.

Konferenční poplatek se nevybírá. Podrobnější informace (včetně seznamu již přihlášených účastníků a přihlašovacího formuláře) můžete nalézt na webové stránce: http://teorka.law.muni.cz/content/cs/ 

Žádné komentáře: