úterý 29. března 2016

Nová kniha Tomáše Sobka

V nakladatelství Aleš Čeněk vychází nová kniha Právní rozum a morální cit: Hodnotové základy právního myšlení, ve které Tomáš Sobek dále rozvíjí svou analýzu vztahu práva a hodnot (více v anotaci níže).  S radostí Vám ji doporučuji.

Hlavním proudem současného právního myšlení je tzv. hodnotová jurisprudence. Ale co jsou to vlastně hodnoty? Jak je poznáváme? Lze různé druhy hodnot vzájemně poměřovat? Jak hodnoty zapadají do světa přírodních faktů? A jaký je logický vztah mezi fakty a hodnotami? Mají hodnoty subjektivní nebo objektivní povahu? Můžeme hodnotovým soudům přiřazovat pravdivostní hodnoty, nebo jen vyjadřují osobní emoce? Lze o hodnotách racionálně argumentovat, nebo je hodnotové zdůvodňování pouze zástěrkou emoční manipulace? Tato kniha se zaměřuje na tzv. právní welfarismus. To je směr právního myšlení, podle kterého jedinou výchozí hodnotou je dobrý život. Tzv. hodnoty práva (např. svoboda, spravedlnost, rovnost, právní jistota) lze pak chápat jako osvědčené nástroje dobrého života ve společnosti. Liberální stát, na rozdíl od státu totalitního, nediktuje lidem, jak mají žít, ale uznává pluralitu různých koncepcí dobrého života. Jenomže ani liberální právní myšlení se nakonec neobejde bez tematizování toho, co je hodnotný lidský život, resp. jaký život je pro člověka důstojný.

1 komentář:

Tomáš Sobek řekl(a)...

O mně asi také, protože si také myslím, že nic takového neexistuje. Dějiny evropské civilizace zahrnují otrokářství, nevolnictví, upalování heretiků, náboženské války, podřízené postavení žen, kriminalizaci homosexuality, totalitní režimy, rasismus, plynové komory, ..., takže těžko říct, co jsou ony údajné hodnoty evropské civilizace.