pátek 2. října 2015

Právnická povídka 2016 (PrF MU)

Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se soutěže o nejlepší právnickou povídku, fejeton či báseň, kterou pořádá Katedra právní teorie PrF MU.

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s původní povídkou, fejetonem a básní. Podmínkou je jejich právní tematika. Soutěžní texty, jejichž délka a forma nejsou nijak omezeny, je třeba odeslat spolu s oficiální přihláškou nejpozději do 31. 12. 2015 na emailovou adresu povidka@law.muni.cz. Následně budou vyhodnoceny porotou ve složení: Blanka Čechová, Petr Hajn, Ivo Jahelka, Martin Škop a Miloš Večeřa. Tři nejzajímavější texty budou oceněny hmotnými cenami.

Více informací o této soutěži můžete nalézt na internetové stránce: http://povidka.law.muni.cz/content/cs/

Žádné komentáře: