pátek 7. srpna 2009

Helena Svatošová: Uhl vs. Vesecká online - rozsudek soudu 2. stupně

Osobnostní spor spojený s "kauzou Čunek" vyvolal na jaře loňského roku na Jiném právu zajímavou diskusi mj. ohledně dělení výroků na hodnotící soudy a skutková tvrzení. V říjnu 2008 vydal Krajský soud v Hradci Králové rozsudek, kterým žalobu Petra Uhla zamítl a který stojí z velké části na posouzení daných výroků jako hodnotícího soudu a oprávněné kritiky. Žalobce na svých webových stránkách nabídl přehled kauzy, (prozatím) skončené rozhodnutím soudu odvolacího z června tohoto roku, který se k závěru soudu o čistě hodnotící povaze výroku žalované přiklonil. Jelikož žalobce tento názor nesdílí, bude se bránit i po právní moci rozhodnutí, které zveřejňuje na http://spor.uhl.cz/16_rozsudek_soudu_2._stupne.pdf a k diskusi tedy nabízí zásadní otázku kauzy (povaha výroků žalované – hodnotící soud/skutkové tvrzení) ev. i další související aspekty. Na stránce http://spor.uhl.cz dále naleznete hlavní podání a rozhodnutí ve věci.
Helena Svatošová

Žádné komentáře: