čtvrtek 20. června 2019

Jak často jsou za znásilnění odsuzování cizinci v České republice?

Po obvinění osoby afrického vzhledu ze znásilnění dívky v severních Čechách se rozpoutala diskuze o pachatelích znásilnění, přičemž byly zmiňované názory, že za velkou část znásilnění v České republice jsou zodpovědní cizinci, zejména z muslimských zemí. Podívejme se tedy na data týkající se odsouzených pachatelů trestného činu znásilnění za posledních deset let (roky 2009-2018).

Za tuto dobu za trestný čin znásilnění bylo odsouzeno celkem 2231 pachatelů. Pro ty, které zajímají detaily výběru vzorku, je uvádím na závěr článku. Netvrdím, že v České republice došlo v tomto období k tomuto počtu znásilnění – množství znásilnění je jistě vyšší ať již kvůli nenahlášení takových případů či kvůli neprokázání viny v případném trestním řízení. Tento údaj nám však poskytuje nejspolehlivější údaje o státní příslušnosti pachatelů, u kterých bylo bez důvodných pochyb zjištěno, že daný trestný čin spáchali.

Z těchto více než dvou tisíc pachatelů za období posledních deseti let bylo 86,1 % (1921) příslušníků České republiky, 4,1 % občanů Slovenska (91), 4,5 % státních příslušníků ostatních zemí Evropské Unie (101, 28 zemí EU) a 5,3 % občanů ostatních zemí. Z těchto ostatních zemí byla nejčastěji zastoupena Ukrajina (56), Moldavsko (12), Mongolsko (8) a Vietnam (5). Všechny ostatní země byly zastoupeny maximálně třemi pachateli znásilnění za období 10 let.

Co nám toto říká? Inu, relativně jednoduchou věc: Pokud se někdo dopustí znásilnění a je za něj v České republice odsouzen, tak to je ve velké většině případů občan České republiky a v naprosté většině případů pak občan země Evropské unie. Pokud se nejednalo o občana země Evropské unie, pak ve většině případů za tyto trestné činy nebyli odsouzeni pachatelé z muslimských zemí: Pokud byli, pak maximálně jeden příslušník dané země méně často než jednou za tři roky. Medializovaný případ je tedy výraznou raritou (pokud bude pachatel shledán vinný).

------
 
Jaký vzorek byl analyzován? Použity byly statistické listy trestní soudů, které byly poskytnuté pro výzkumné účely Ministerstvem spravedlnosti ČR. Byly vybrány ty případy, kdy byl pachatel odsouzen za nejzávažnější trestný čin za znásilnění. Nejsou tak započítány případy, kdy byl pachatel odsouzen i za závažnější trestný čin (např. vraždu) a zároveň za znásilnění. Naopak jsou ale teoreticky určité případy znásilnění počítány dvakrát kvůli zahrnutí souhrnných a společných trestů. Rok byl definován jako rok odeslání statistického listu trestního (tedy běžně několik měsíců po právní moci případu).

5 komentářů:

berenze řekl(a)...

Nechci se přidávat k někomu, kdo tvrdí, že za velkou část znásilnění mohou cizinci, ale napsat takový článek je na úplně stejné úrovni, jako takový výstřel na soc. sítích. 1. podle informací, které jsou v médiích se velká část znásilnění ani nenahlásí. 2. st. občanství je něco jiného, než národnost (to by mohl ten diskutující argumentovat, že to byli občané ČR, ale arabské národnosti, což je samozřejmě absurdní). 3. Pokud někdo zmiňuje náboženství, nejde vzít pouze stastitiku podle občanství a říct, která země je muslimská a která ne. Je třeba použít statistiku podle náboženství, která ale asi neexistuje. Promiňte, ale tento příspěvek mi opravdu připadá hodně slabý. Lepší by bylo (oproti tomuto) se k těm hloupým příspěvkům na soc. sítích nevyjadřovat. Ty lidi stejně nepřesvědčíte a tímto to naopak zhoršíte.

pzelena řekl(a)...

Mně zase přijde spíše chabý váš komentář. Pokud někdo v diskusích tvrdí, že "za většinu znásilnění mohou v ČR cizinci" a "tito cizinci stejně pochází nejvíce z muslimských zemí", pak mi přijde naprosto vhodné poskytnout tuto statistiku a argumentovat tím, že to tomu tak prostě není. Tj. že za posledních 10 let mají Češi na nahlášených případech znásilnění podíl z 86,1%. Samotný tento fakt vyvrací původní tvrzení dostatečně.

Dále za "muslimské země" se označují státy, kde je dle statistik většina populace věřících a převládajícím náboženstvím je nějaká forma islámu. Stejně jako se za "křesťanské země" označují státy, kde je dle statistik většina populace věřících a převládajícím náboženstvím je nějaká forma křesťanství. (Tj. Českou republiku by bylo vhodnější jako jednu ze zemí na světě, které lze spočítat na prstech jedné ruky, označovat za zemi "agnostickou" či "ateistickou", historicky svázanou s křesťanstvím).

Pokud byla většina z 5,3% ohlášených násilnění spáchaných cizinci z ne-EU zemí spáchána cizinci z nemuslimské Ukrajiny (56), Moldavska (12), Mongolska (8) a Vietnamu (5), pak je opravdu ohlášených znásilnění spáchaných v ČR cizinci z nemuslimských zemí nasprosté minimum. Tato statistika je naprosto dostačující a přesvědčivá k zamítnutí prvních dvou premis.

pnovotna řekl(a)...

Mně zase přijde spíše chabý váš komentář. Pokud někdo v diskusích tvrdí, že "za většinu znásilnění mohou v ČR cizinci" a "tito cizinci stejně pochází nejvíce z muslimských zemí", pak mi přijde naprosto vhodné poskytnout tuto statistiku a argumentovat tím, že tomu tak prostě není. Tj. že za posledních 10 let mají Češi na nahlášených případech znásilnění podíl z 86,1%. Samotný tento fakt vyvrací první původní tvrzení dostatečně.

Dále za "muslimské země" se označují státy, kde je dle statistik většina populace věřících a převládajícím náboženstvím je nějaká forma islámu. Stejně jako se za "křesťanské země" označují státy, kde je dle statistik většina populace věřících a převládajícím náboženstvím je nějaká forma křesťanství. (A Českou republiku by bylo vhodnější jako jednu ze zemí na světě, které lze spočítat na prstech jedné ruky, označovat za zemi "agnostickou" či "ateistickou", historicky svázanou s křesťanstvím).

Pokud byla většina z 5,3% ohlášených násilnění spáchaných cizinci z ne-EU zemí spáchána cizinci z nemuslimské Ukrajiny, Moldavska, Mongolska a Vietnamu, pak je opravdu ohlášených znásilnění spáchaných v ČR cizinci z muslimských zemí naprosté minimum. Tato statistika se zdá naprosto dostačující a přesvědčivá k zamítnutí obou dvou původních premis.

Jakub Drapal řekl(a)...

Ad 1: To uvádím, že to to limituje.
Ad 2: Tam velký problém nevidím, v takovém případě už nejsou cizinci - a na ně byla kritika primárně namířena.
Ad 3: Souhlasím s dřívějším komentářem; je-li říkáno, že pochází z muslimských zemí, tak i kdybychom je zvali jako země, kde je většina obyvatelstva muslimy, tak tento výzkum nabízí dobré odpovědi.

Neříkám, že to je dokonalé. Přijde mi to lepší než nic. A nic bylo do teď.

Veronika Pavlíčková řekl(a)...

Víte, ono se hlásí cca 1 - 2 % znásilnění. V tuzemsku byla sexuálně napadena 1/3 žen, a nejčastějšími agresory jsou blízcí - manžel, přítel, rodinný příslušník či kamarád. Takže sorry jako, ale nejčastějším pachatelem znásilnění v tuzemsku je bílý Čech.