neděle 2. června 2019

Neodolatelné nabídky asistentských míst na správních soudech (KS Liberec, Nejvyšší správní soud)

Správní právo je skoro tak zajímavé jako právo ústavní, zkuste se zasnít, jak krásné musí být psát třeba o pindících a rodných číslech. Všem potenciálním uchazečům o nové zaměstnání či změnu stávajícího místa proto doporučuji k pozornosti následující dva inzeráty s variabilitou instanční i geografickou.

---
Krajský soud v Ústí nad Labem přijme pro pracoviště pobočky KS v Liberci

Asistenta/ asistentku soudce  pro úsek správního soudnictví

Požadavky: 
 • Dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo získané v České republice v magisterském studijním programu.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Výborná znalost českého jazyka a stylizační schopnosti.
 • Schopnost pracovat samostatně.
 • Zájem o správní právo nebo specializace v tomto oboru výhodou.
 • Schopnost práce v právních informačních systémech a schopnost vyhledávat informace.
 • Schopnost týmové práce v senátu.
Platové podmínky:
 • Platové zařazení do 13. platové třídy podle vládního nařízení č. 341/2017 Sb. 
 • Tarifní plat v rámci rozpětí 25 230 – 37 920 Kč podle rozsahu započtené praxe (příloha č. 2 vládního nařízení).
 • Zvláštní příplatek ve výši 1 300 Kč měsíčně.
 • Možnost přiznání osobního příplatku po skončení zkušební doby.-
Dále nabízíme: 
 • Širokou možnost bezplatného vzdělávání prostřednictvím Justiční akademie ve všech oborech práva
 • Pružnou pracovní dobu s měsíčním vyrovnáním.
 • 25 dnů dovolené.
 • 5 dnů indispozičního volna.
 • Stravenky.
 • Příspěvky z FKSP na dovolenou a další akce, bezúročné půjčky.
Kontakt: 
Správa pobočky KS v Liberci
Mgr. Iveta Schöffelová
e-mail: ischoffelova@ksoud.lbc.justice.cz
tel. 485238352, 737244593

---

Ivo Pospíšil, bývalý generální sekretář Ústavního soudu a nyní soudce Nejvyššího správního soudu, hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici asistenta/asistentky.

Požadavky:
magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo;
bezúhonnost;
nadprůměrné schopnosti právní argumentace;
schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu;
schopnost týmové spolupráce;
znalost cizích jazyků vítána.

Pozice je vhodná i pro absolventy či začínající právníky.

Hlavní náplň práce asistenta soudce spočívá ve zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost.

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek (zástup za M a RD), založený jmenováním, který se řídí § 14 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Platové ohodnocení se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemci zasílejte strukturovaný životopis a motivační dopis do 17. 6. 2019 na adresu: prace@nssoud.cz

Osloveni budou pouze uchazeči, kteří na základě vyhodnocení zaslaných podkladů budou naplňovat stanovené požadavky

Žádné komentáře: