16 října 2018

Soudce Brett Kavanaugh a složení Nejvyššího soudu USA

Novým soudcem SCOTUS byl nedávno schválen Brett Kavanaugh, a stal se tak členem exkluzivního klubu, který za 229 let let existence této instituce tvoří 114 členů. V novinách NYT následně vydali pěknou grafiku, která rozděluje všechny historické soudce SCOTUS podle několika málo kritérií, jako je rasa, pohlaví, vzdělání, náboženství. Sice se Američané neustále snaží o rovnost,  zdá se mi ale, že výsledkem je spíš zvýrazňování rozdílů. Nicméně, zde jsou některé výsledky přehledu NYT.

Běloši (111) a ostatní (3).Muži (110) a ženy (4).A teď trochu zajímavější. Původně byl SCOTUS dlouhou dobu takřka úplně protestantský, nyní je většinově katolický a židovský.Jak jsem na JP psal už dříve, ve starých dobách advokáti nebo soudci nemuseli v USA absolvovat právnickou fakultu. Stačilo, když prošli jakousi koncipienturou u zkušeného advokáta. To se následně změnilo a v posledních 30 letech už soudci SCOTUS pochází pouze ze tří škol - Harvard, Columbia a Yale.Žádné komentáře: