úterý 12. prosince 2017

Okresní soud v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce asistent/ka soudce

Konkrétní podmínky výběrového řízení naleznete níže.Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce: 
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice (studijní program Právo a právní věda), 
- trestní bezúhonnost, 
- odpovídající vystupování a schopnost vysokého pracovního nasazení, 
- schopnost komunikace s lidmi, 
- praktická znalost práce na PC. 

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč připojí: 
- strukturovaný profesní životopis uchazeče, 
- motivační dopis, 
- prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

P R O H L Á Š E N Í : 
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s o u h l a s í m se shromažďováním , zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů Okresním soudem v Českých Budějovicích v souvislosti s výběrovým řízením na místo asistenta/asistentky soudce. Současně beru na vědomí, že po skončení výběrového řízení mi budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost, a že s nevyžádanými osobními údaji bude Okresním soudem v Českých Budějovicích nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V ……………………………………………………… dne ………………………………… 

Vlastnoruční podpis:

Termín nástupu: leden 2018, případně dle dohody.
Platové zařazení: platová třída 11-12 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění. 
Pracovní poměr: na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou. 
Součástí výběrového řízení bude pohovor před komisí určenou předsedou soudu. O termínu pohovorů budou zájemci o místo asistenta/ky/ soudce vyrozuměni po uzávěrce písemných přihlášek. Předseda okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 
Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení je stanovena do 31. 12. 2017. Přihlášky je nutné zasílat e-mailem na mjurman@osoud.cbu.justice.cz.

Žádné komentáře: