středa 6. prosince 2017

Digitální ekonomika a právo: výzva, problém, příležitost? (pozvánka na workshop)

Datum:        15. prosince 2017 od 13h
Místo:         Právnická fakulta UK, místnost č. 38 (náměstí Curieových 7, Praha 1)
Pořadatelé: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, Common Law Society

Cíle a program workshopu v příspěvku.


Při přijímání nového občanského zákoníku bylo možné narazit na kritiku, že se vcelku pečlivě věnuje případům, kdy někomu uletí včely nebo vyhání dobytek na pastvu, a relativně malou pozornost naopak věnuje novinkám spojeným s dobou internetovou. Svým způsobem lze tento postřeh zobecnit na celý právní řád a jeho vztah k digitální ekonomice. Mnozí se však domnívají, že to vlastně není problém: právo je univerzální a uplatňuje se bez ohledu na to, zda jde o vztahy vznikající ve fyzickém či internetovém světě. Některé aspekty digitální ekonomiky jsou však přece jen specifické. V rámci semináře bychom se proto rádi věnovali tomu, jaké nové výzvy pro právo z ní vyplývají, jak by měla vypadat její právní regulace a jestli je vůbec nutná, a také do jaké míry je vhodné na ni dosavadní regulaci aplikovat.

Těšíme se na Vaši účast a bohatou diskuzi.


Program:

[ registrace od 12:45 ]

13:00     Úvodní slovo
              Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

13:10     Digitální ekonomika: pohled uživatele, spotřebitele a podnikatele
              Jan Klesla, Lidové noviny

              Jak má stát regulovat digitální ekonomiku?
              Ondřej Malý, vládní koordinátor digitální agendy ČR

Komentář: Andrea Jarolímková, Bird & Bird

Diskuse

[ … přestávka na kávu … ]

15:00    Platformy sdílené ekonomiky – úvahy o hospodářské soutěži a regulaci
             Jiří Kindl, Weil, Gotshal & Manges

             Moderní způsoby poskytování služeb
             Roman Cholasta, Havel, Holásek & Partners

             Digitální ekonomika vs. ochrana soukromí
             Vladan Rámiš, MAFRA, Spolek pro ochranu osobních údajů

Komentář: Eva Fialová, AK Fialová

Diskuse

17:00 Závěr

Moderuje: Marek Antoš, Právnická fakulta Univerzity Karlovy a člen výboru ČSESP

Žádné komentáře: