čtvrtek 12. ledna 2017

Michal Lovritš: Externí spolupracovníci Soudního dvora EU v oblasti překladů

Soudní dvůr EU hledá v rámci řízení o veřejné zakázce právníky pro externí překladatelskou činnost pro překlad právních textů z některých úředních jazyků EU do českého jazyka.

Veškeré potřebné informace se nacházejí v oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku 2017/S 002-001561, které jediné má závaznou platnost. Toto oznámení je též dostupné na internetových stránkách http://ted.europa.eu, případně http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/cs.

Žádné komentáře: