čtvrtek 19. ledna 2017

Hledá se asistent/asistentka. Zn.: Kreativita a inspirativnost až na prvním místě!

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa hledá do svého týmu nového asistenta či asistentku. Člověka, který jej bude inspirovat při hledání nových řešení, kreativního, s nadšením pro právo, justici a nalézání spravedlnosti. Osobnost přemýšlivou, s vlastním názorem, s profesionálním sebevědomím, ale i vnitřní pokorou, se schopností naslouchat; současně se širokým rozhledem, viděním souvislostí a mezioborovým pohledem, který přesahuje hranice práva. Partnera, spíše než podřízeného, otevřeného k diskusi a vybaveného kritickým uvažováním, motivovaného ke stálému zdokonalování sebe sama, vytrvalého a připraveného k obětavé službě spravedlnosti. Člověka slušného.

Práce asistenta/asistentky předsedy soudu má oproti práci ostatních asistentů svá další specifika, která se odvíjejí a úzce souvisejí s pravomocemi samotného předsedy soudu. Jedná se o činnost pestrou, podnětnou, zahrnující různá právní odvětví i obecně justiční otázky; nezřídka zcela samostatnou, vyžadující časovou flexibilitu a značné nasazení. Asistenti předsedy soudu náplň své práce v minulosti nejednou v nadsázce charakterizovali jako „devatero řemesel a desátou bídu“, avšak s odstupem času jako unikátní zkušenost a školu života k nezaplacení.
 
Pokud Vás tato pracovní nabídka zaujala a chcete pomáhat předsedovi soudu a na čas se posadit na židli, na níž seděli před Vámi od roku 2003 Kamila Zejdová, Petr Lavický, Milan Podhrázký, Michal Bobek, Adam Walach, Aleš Roztočil, Pavel Trna a Eliška Rybář Holubová a zároveň sdílet nyní pracovní prostředí s Evou Burianovou Ehnertovou a Helenou Bončkovou, zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis do 15. února 2017 na adresu: prace@nssoud.cz.

Požadavky:
- magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo na vysoké škole s akreditací v ČR
- bezúhonnost a morální integrita
- nadprůměrné schopnosti právní argumentace a stylizace právních textů
- schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu
- znalost cizího jazyka, případně cizích jazyků
- kultivované vystupování a komunikační schopnosti
 
Náplň práce:
- asistence při činnostech popsaných v § 3 Jednacího řádu NSS
- zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce, zejména popsané v § 29a Jednacího řádu NSS
Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, který se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Zasláním materiálů s Vašimi osobními údaji dáváte Nejvyššímu správnímu soudu souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5 komentářů:

David Schmidt řekl(a)...

To je na Jiném právu fascinující, že se zde člověk seznámí
se samými novinkami....

Jan Petrov řekl(a)...

a já myslel, že to je tajemství ;)

Jan Petrov řekl(a)...

Už jsem trochu starý na to, abych se zkusil přihlásit :), a tak aspoň děkuji za pěknou manažerskou lekci, jak psát HR dokumenty – navíc tomuto je dobrý důvod věřit.

Jakub Drapal řekl(a)...

Zajímalo by mne, kdo to psal. Sám pan předseda nebo některý z asistentů? :) Napsané to je skutečně krásně.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Já bych se přihlásil, ale chybí mi morální integrita. :-/