úterý 19. února 2013

Pozvánka: meziprofesní diskusní fórum

Masarykova univerzita, Právnická fakulta a Pro Bono Aliance si Vás dovolují pozvat na
MEZIPROFESNÍ DISKUSNÍ FÓRUM, které se koná na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, 27. 2. 2013, aula, 15.00 – 18.00 hodin.

Zveme Vás na meziprofesní diskusní fórum se zástupci jednotlivých právnických profesí
a představiteli fakulty, kteří se pokusí najít odpověď na otázku:
Je vhodné a možné rámcově definovat, jaké právníky mají vysoké školy produkovat za veřejné finance?

Pozvání do panelu přijali:
· prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - děkanka Právnické fakulty MU
· Mgr. et. Mgr. Jan Petrov, LL.M. - ředitel Justiční akademie
· JUDr. Radim Miketa - Česká advokátní komora
· JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M. - soudce NSS
· JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. - proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého
· Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
· Pavlína Navrátilová, studentka Právnické fakulty MU

Předběžný program
15:00 - 15:45 Krátké prezentace panelistů
15:45 - 16:30 Řízená diskuse (Jaký má být profil absolventa? Kdo jej má definovat? Jaké jsou z pohledu právní praxe hlavní deficity v práci právnických fakult? Jaký typ znalostí a dovedností absolventům nejvíce chybí po skončení právnického vzdělání?)Moderátor: JUDr.Pavel Molek, Ph.D. LL.M.
16:30 - 16:45 Přestávka
16:45 - 18:00 Řízená diskuse (pokračování v diskusi nad dalšími tématy: Má navazovat profesní příprava na právnické vzdělávání nebo mají být naprosto oddělené? Je třeba změnit závěrečné zkoušky na fakultách? Jak dlouhá má být profesní příprava?)Moderátorka: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Kontakt: Mgr. Vendula Zahumenská, vendula.zahumenska@law.muni.cz

Žádné komentáře: