pondělí 29. října 2012

Výzva k zasílání námětů příspěvků na Karlovarské právnické dny 2013

Společnost Karlovarské právnické dny (Karlsbader Juristentage - KJT) vyhlašuje výzvu k předkládání námětů vystoupení (příspěvků) pro XXI. Konferenci Karlovarské právnické dny, která by se měla konat ve dnech 12. -14. 6. 2013, hotel Thermal, Karlovy Vary.

Pokud byste měli zájem vystoupit s příspěvkem na téma týkající se rekodifikace soukromého práva v ČR, téma mající přeshraniční rozměr (typicky problémy související s právem EU) či jiné aktuální téma z kteréhokoliv oboru práva, pošlete nám svůj návrh do 20. listopadu 2012 na emailovou adresu kjt@kjt.cz.

Návrh by měl stručně nastínit několik základních bodů (osnovu) zamýšleného vystoupení (a souvisejícího písemného příspěvku pro sborník KJT) a vystihnout i hlavní myšlenku, popř. otázku, kterou chce autor(ka) ve svém vystoupení zodpovědět. Pořadatelé zvláště vítají témata kontroverzní a kritický přístup jejich zpracovatelů. K návrhu prosím zároveň přiložte i stručné profesní CV jeho autora/autorky.

Předpokládaná délka jednotlivých vystoupení bude cca 40 min, nicméně pořadatelé si vyhrazují právo omezit některá vystoupení na 20 min (a umožnit tak širší a pestřejší okruh přednášejících). Autoři návrhů, které programové grémium společnosti zařadí do programu XXI. Konference Karlovarské právnické dny, budou o této skutečnosti informováni do konce letošního roku.

Tradiční vystupující na Karlovarských právnických dnech budou s žádostí o předložení námětu osloveni adresně a i jejich návrhy budou následně posouzeny spolu s ostatními, kteří odpovědí na tuto veřejnou výzvu.

Děkujeme předem za Váš zájem a těšíme se na Vaše náměty.

Vladimír Zoufalý

Žádné komentáře: