neděle 5. září 2010

Seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu

Ústav pro studium totalitních režimů Vás zve na seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu, který se koná příští čtvrtek 9. září 2010 od 17:30 v Ústavu pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3). Seminář se zaměří na socialistické "dědictví" v dnešním právu i na rozdílnost, s jakou ke komunismu přistupuje právní věda a historiografie. Vystoupí na něm editoři publikace "Komunistické právo v Československu" (2009), Michal Bobek, Pavel Molek a Vojtěch Šimíček.

22 komentářů:

Občasný blogger řekl(a)...

Historik práva závidí historikovi bezpráví, že má tolik pramenů ke studiu.

Tomáš Sobek

Michal Bobek řekl(a)...

Marně přemýšlím, jak rozšifrovat tuto tradičně úderně krátkou glosu: právní historii chybí (primární?) prameny? Tedy z období ranné francké říše to patrně nebude nic moc, ale novověk?

Občasný blogger řekl(a)...

Je to vtip z teorie práva, který reaguje na nonpozitivismus.

Když vyjdeme z nonpozitivismu, že nesnesitelně nespravedlivé právo vlastně není právem, ale bezprávím, pak zjistíme, že v dějinách je hodně bezpráví a málo práva. (Např. otrokářské právo je nesnesitelně nespravedlivé, a proto není právem, ale jenom bezprávím.) Takže bychom se měli ptát, proč máme katedru dějin práva a ne katedru dějin bezpráví.

TS

Anonymní řekl(a)...

Tome, nezapomínej, že v českých podmínkách může vést Tvé volání leda k tomu, že nikoli "namísto", nýbrž "kromě" kateder dějin práva, vzniknou katedry dějin bezpráví a tedy i potřeba nových povinných předmětů, ostatně vyučujících by bylo dost... Obdivuji nicméně Tvou statečnost, s jakou se v jednom z dalších nucených tahů takto bezstarostně rozehranné dějinné partie vystavuješ vendetě Dana Dvořáčka a dalších historiobijců... Pavel Molek

Občasný blogger řekl(a)...

Ad Pavel

V Česku máme specialisty na dějiny práva, a ti jsou doslova posedlí dějinami veřejné správy, zatímco dějiny právních institutů, tedy dějiny práva jako takového, jsou u nich na vedlejší koleji.

Někteří kritici si myslí, že to není nahodilost. Argumentují, že např. dějiny občansko-právních institutů může dobře učit jenom špičkový znalec občanského práva.

Takže otázka zní, jestli se mají učit dějiny práva samostatně, tedy na zvláštní katedře, anebo v určitém propojení s výukou (aktuálního) pozitivního práva, tedy po oborech v rámci jednotlivých kateder.

Dovedu si představit argumenty pro a proti na obou stranách.

Tom

Guy Peters řekl(a)...

Problém je v tom, že současné právní dějiny jsou dědicem Dějin státu a práva a ty jsou zase dědicem Dějin německého práva. I dnes tedy konservujeme boj o české státní právo z druhé poloviny 19. století. Není proto divu, že na soukromé právo nezbývá příliš času, i když třeba zádruha a spol. probírány jsou.

Jan Potměšil řekl(a)...

Je to out of toppic, ale:
Nenašel by se třeba nějaký bývalký asistent ÚS, který by nám přiblížil osobu dr. Varvařovského, který bude novým ombudsmanem? Všude je tentýž stručný profesní životopis, jistě by ale byl zajímavý nějaký přehled jeho názorů, priorit, čemu se na ÚS nejraději věnoval, co je jeho silnou stránkou atd.

Anonymní řekl(a)...

Jan Potměšil:

To bych nedělal, být asistentíkem, dokonce i jen bývalým. To se prostě nedělá. Ale redakci myslím nic nebrání obrátit se na nového ombudsmana přímo a nabídnout mu zde prostor. A pak bude jen na něm, bude-li o sobě chtít prozradit o sobě víc, než je v oficiálních životopisech a hodí se ta na právnický blog.

P.H.

JP řekl(a)...

Ad PH:
S tímto návrhem jsem čekal až na konečnou volbu ombudsmana, aby se zas nestrhla vřava kolem toho, že někdo, třeba z ÚS, volbu nějak komentuje a dává údajně najevo své preference. Nemyslím, že se to "nedělá", tedy ex post představit nového ombudsmana. Kdo jej osobně zná, přinese předpokládám i více info než nějaký povrchní novinář. Pokud jsme zde mohli mít početné nekrology k bývalému obudsmanovi, proč nemít i "prolog" k ombudsmanovi novému.

Anonymní řekl(a)...

Technická ad 18.31:

Buď jsem měl včera vidiny a už sotva viděl na obrazovku, nebo slovo "asisitentík" bylo i v příspěvku, na který jsem reagoval, vážně nevím. Sám od sebe bych ho nepoužil, jen jako reakci. Pokud by se to někoho dotklo, tak se mu předem omlouvám. P.H.

JP řekl(a)...

Ad P.H. - PS:
Ale oslovit přímo dr. Varvařovského není špatný nápad - že by se představil sám, jaké má priority, čím se zabýval, čím se chce zabývat, kde vidí problémy ve veřejné správy, co si myslí, že zúročí z dřívější praxe... - navíc "exclusive" pro Jiné Právo (které by pak bylo citováno médii, wow...:-))

Anonymní řekl(a)...

JP:

Já bych mu nejdřív dal chvilku (ale jen chvilku) na rozkoukání, tuším, že jako kompromisního kandidáta ho čeká peklo a bude bit od šabatovců i od bokovců. Měl jsem vlastní kandidátku, bohužel neprošla užším výběrem a nebyla vůbec navržena, ale volba Pavla Varvařovského mne neuráží a rovněž blahopřeji. Právo navrhovat rušení zákonů ať má, osobně bych mu klidně přihodil i zákonodárnou iniciativu (jen ve spojení s jeho rolí, pochopitelně), současně se trochu bojím, aby jako bývalý soudce ÚS neměl tendenci konkurovat Ústavnímu soudu (ode mne to zní obzvlášť pěkně, já vím :-)
Takže jsem rovněž zvědav, jak se toho zhostí, a doufám, že se z něj nestane profesionální občanský aktivista a la Kocáb.

P.H.

Hynek Baňouch řekl(a)...

OT k novému ombudsmanovi.
(možná jsem byl díky svým předchozím poznámkám taky vyzván PJ a JP)
Více by asi řekli asisteni PV (jména jsou vyvěšena na stránkách usoud.cz)
Obecně platí, že asistenti jsou v delikátním postavení, kterému pracovně říkám postavení vyžadující etiku komorníka. Pouto loajality je tu silné, a nejde o nějaké zakrývání křiváren. Sám jsem se k tomu něco napsal. Je to i otázka blízká lidské slušnosti. Zkrátka: postavení nepřeje nějakým veřejným prezentacím osobnějších pocitů a názorů.

Rozhodovací styl nového ochránce poznáte na jím zpravodajovaných rozhodnutích, na nalus.usoud.cz.
Lze také doporučit zaškrtnout pole "soudce s odlišným stanoviskem" (je jich asi 28)S výhradou, že i názory se vyvíjejí, a disenty vznikají ve zláštní situaci, která nutí zvýrazňovat kontury a je ovlivněna přeslechem předešlé debaty. Zjistíte, že škála názorů našeho ombudsmana je pestrá, a i proto se divím postoji ČSSD, který její představitelé projevili po volbě. Měli výbornou příležitost vyhnout se blamáži, které se předtím nevyhli jejich političtí konkurenti. Je nešťastné ten úřad politizovat. Ale to jen opravdu na okraj.
Pana doktora jsem snad rok neviděl a nemluvil s ním.

Myšlení PV je seznatelné i z jeho knížky (Základy práva: o právu, státě a moci; tady ale musíte spíše číst se znalostí toho, jak o tématu píší jiný a z těchto odlišností konstruovat postoj), či publikovaným komentářům k rozhodnutím US (některé byly tuším v ASPI).

Jistě lze uvítat, kdyby PV vystoupil přímo, ale ztěží lze očekávat, že by se výrazněji pustil do sebehodnocení.

Zajímavé by bylo, kdyby začal psát pravidelné sloupky (jak navrhly LN), anebo kdyby pokračoval pořad ČT "..s ombudsmanem".

Ale myslím, že nový ochránce bude schopen sdělovat své postoje k aktuálním otázkám, a že si k tomu nalezne cestu.

Již dříve jsem napsal, že po PV zbyla na US nejmenší kupička, a "dědic" jeho senátu dr. Výborný to jistě uvítal.

Styl PV byl a je úsporný, ale není to proto, že by šlo o nahozené bonmoty, ale proto, že si je vědom role sdělnosti rozhodnutí. Za úspornými formulacemi stojí opravdu velký přehled o právních otázkách a hluboká znalost práva.

Postoj projevovaných v rozhodnutích bych shrnul nějak takto: důležité je, aby "právo šlo" a řeč práva musí být co nejjasnější.

Hynek Baňouch řekl(a)...

POKRAČOVÁNÍ k JP a PH
A když už jsem se tak rozepsal, nedá mi to, abych neupozornil na nefunkčnost parlamentního servisu. Ačkoli se volba podařila na druhé podání a proces byl zdlouhavý (nikoli kvůli tomu, že by VOP byl k ničemu, ale proto, že to byla jednak příležitost jak úřad oslabit a jednak bylo třeba zkusit obvyklá škatulata škatulata...; ale to je opět subjektivní názor).

Hlubší odborný a lidksý profil kandidáta měl být dodán navrhovatelským tělesem, a volící orgán jej měl mít k dispozici v rozumné době před volbou.
(Nějaké "svodky" vytvořené pro potřebu jednotlivých politických aktérů asi existovaly, ale nebyly publikovány, což je škoda, protože by bylo možno ověřit jejich validitu. Projevované postoje ke kandidátům napovídaly, že i nepublikované informace se nevyhnutly deformacím.

Proč se tím zabývat dnes?
Již brzy Václav Klaus bude muset příjíst se svými nominanty na pozici soudce Ústavního soudu (s dostatečným předstihem, aby se neopakovala situace z let 2003-2005, která poškodila funkčnost ÚS). A senát vzešlý s chystaných voleb o nich rozhodne. Proto by bylo načase vypilovat filosofii a rozsah a nezbytný obsah informačního zázemí nominačního procesu.
Zatím nic takového neexistuje, a situace je obdobná jak ji popisují Z. Kuhn a J Kysela in Nomination of Constitutional Justices in Post-Communist Countries: Trial, Error, Conflict in the Czech Republic.

Volba bude sledovaná, a to se u nás nedaří (viz průběh poslední prez. volby). Je úkolem senátu vypracovat metodiku a požadavky na "zprávu o kandidátovi", která musí jít hlouběji do jeho skutečných názorů a činů. Zatím volby spíše připomínají "Kotel", který nepřeje věcné diskusi.

Hynek Baňouch řekl(a)...

Omluvte prosím chyby (s a z) a překlepy (PH a JP), vše bylo psáno chvatně, snad to není na újmu podstaty sdělení.
Přeji všem pěkný den.

Hynek Baňouch řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
J.Potměšil řekl(a)...

Vřelé díky panu Baňouchovi za jeho podrobné příspěvky. Snad se časem dočkáme dr. Varvařovského třeba jako hosta JP, nejlépe po nějakém tom měsíci po nástupu, by už mohl sdělit své dojmy z práce VOP i z veřejné správy.
Jinak zde je jeden rozhovor s čerstvým ombudsmanem: http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=677080

Jan Potměšil řekl(a)...

V jedné z předchozích diskuzí na LP se jeden z čtenářů tázal na to, proč by John Bok nemohl být dobrým kandidátem na ombudsmana, jde-li o tak milého člověka (odkaz na diskuzi v baru Krásný ztráty). Opožděně tedy odkazuji např. na odpověď jmenovaného kritiku Rejžkovi pod titulkem "Korespondence dvou veřejných osobností" zde: http://www.zivel.cz/index.php?content=forum (in fine). Jsem tudíž rád, že zvítězil noblesnější a nesporně kvalifikovanější dr. Varvařovský. Klobouk dolů patří i dr. Seitlové, která z nominace odstoupila a doporučila k volbě erudovaného právníka. Přes politické tlaky (srovnej článek v posledním Respektu o kmotru Dlouhém a nominaci J. Zahradníka) a irelevantní kritéria (např. argument posl. Bendy, že A.Šabatová je špatná kandidátka, neb je levicová, což je např. u stavebního řízení jistě velmi důležité) máme myslím nakonec ombudsmana velmi dobrého.

Anonymní řekl(a)...

Za prvé jde o soukromou korespondenci a za druhé je to celé fake a vy jste nalítnul :-)

Jan Záhorka

JP řekl(a)...

Pokud korespondenci jeden či druhý z autorů hbitě zveřejnil, resp. předal do oběhu, moc soukromá už není, a nevím proč myslíte, že jde o fake - je tam dost věcí, které mohou zajímat právě jen Rejžka či Boka a fabulace jiným autorem by vyžadovala velkou obratnost. Ono to tedy je spíš legrační, ale nemyslím, že je to fake. Dále - nemůže to být (pravá) soukromá korespondence i fake zároveň. Nu, tohle snad fake nebude (údajný výrok J.Boka u soudu s kverulantem): http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1494
(Jinak mě zas Bok moc nezajímá, tím spíš, když nebezpečí pominulo - na odkaz jako velkou zábavu mě upozornil kolega, ale Bokův slovník je prostě takový, jaký je).

Anonymní řekl(a)...

Bok nic podobného nepsal. Už z opakování některých sousloví je jasné, že jde o fake. Pokud chcete, ve čt 20.00 zavolám do rádia Rejžkovi na ČRo (pořad Kritický klub), ať vám to potvrdí.


Jan Záhorka

J.Potměšil řekl(a)...

Ad p. Záhorka:
Tak jsem se zeptal p. Rejžka sám, abych nešířil bludy, a snad se jmenovaný nebude zlobit, když budu citovat jeho e-mailovou odpověď:
"...s tou komunikací je to celé trochu jinak, ale pravdivé. Loni před Vánoci jsem na Bokův spam odpověděl soukromým a uznávám, že nepříliš spisovným způsobem. Bok mou odpověď zveřejnil a připojil nepochybně autentický, Vámi zveřejněný výhrůžný dopis, na který už nebylo proč a jak regaovat. Od té doby jsem naštěstí ctěného kandidáta na ombudsmana nepotkal.(...)"
Dalšího komentáře myslím netřeba.