25 února 2010

Ústavný súd Slovenskej republiky hľadá analytika

Ústavný súd SR hľadá vhodného kandidáta, resp. kandidátku na miesto analytika. Táto pozícia je organizačne zaradená do Analytického oddelenia, ktorého náplňou je poskytovanie odborného zázemia pre rozhodovaciu činnosť ústavného súdu (tvorba analýz a rešerší v rámci slovenského práva, zahraničných právnych poriadkov, judikatúry ESĽP a ESD) a príprava podkladov pre databázy ústavného súdu.

Žiadosti je potrebné zaslať do 3.3.2010.

Žádné komentáře: