06 února 2010

Štrasburské hitparády

Počátek roku bývá tradičně spjat s vyhlašováním různých cen za rok minulý. Čtenářům si proto nyní dovolujeme přinést výsledky v několika disciplínách evropského poháru v porušování lidských práv za rok 2009, sestavené na základě statistik Evropského soudu pro lidská práva zveřejněných na konci minulého měsíce.


Počet stížností přidělených k rozhodnutí na počet obyvatel (stížnosti/10 000 obyvatel)
1. Gruzie 5,03
2. Černá Hora 4,30
3. Lichtenštejnsko 3,92
4. Moldavsko 3,70
5. Slovinsko 2,91
6. Monako 2,73
7. Rumunsko 2,45
8. Makedonie 2,39
9. Chorvatsko 1,70
10. Bosna a Hercegovina 1,65
.... ČR 0,69

Od roku 2008 již ESLP nemá nervy zveřejňovat celkový počet došlých stížností, uvádí proto pouze počty stížností přidělených některé z rozhodovacích formací, do nichž nejsou zahrnuty stížnosti vyřízené tzv. administrativně (loni takto skončilo 11 650 podání), tedy takové, které nejsou způsobilé k projednání a stěžovatelé ve stanovené lhůtě vady svého podání neopraví.
Podíváme-li se na první desítku států s největším počtem projednatelných stížností na počet obyvatel, tak pokud pomineme Lichtenštejnsko a Monako, u nichž má každá proti nim podaná stížnost i na začátku prosince ještě docela slušnou naději, že bude ten rok první, jde vesměs o státy ze střední a východní Evropy. V roce 2006 jsme v této disciplíně slušně zabodovali i my (2,41) druhým místem za tehdy nedostižným Slovinskem (6,68), od té doby to již taková sláva není (2007: 0,78; 2008: 0,69).

Počet stížností přidělených k rozhodnutí
1. Rusko 13 666
2. Rumunsko 5 260
3. Polsko 4 986
4. Ukrajina 4 693
5. Turecko 4 474
6. Itálie 3 624
7. Gruzie 2 122
8. Francie 1 589
9. Srbsko 1 576
10. Německo 1 515
.... ČR 726

V absolutních číslech se přeci jen žebříček trochu proměnil a na přední příčky se – podle očekávání – dostaly početně silné národy jak ze střední a východní (Rusko s cifrou vpravdě ďábelskou), tak i západní Evropy.

Počet stížností komunikovaných vládám k vyjádření
1. Turecko 1 195
2. Rusko 1 092
3. Itálie 757
4. Rumunsko 627
5. Ukrajina 399
6. Polsko 296
7. Slovinsko 254
8. Moldavsko 217
9. Bulharsko 208
10. Francie 111
.... ČR 15

Jak známo, pouze relativně velmi malý počet z podaných stížností má to štěstí, že je ESLP nezamítne rovnou, ale vyžádá si vyjádření žalované vlády. Nejvíce se tedy loni zapotili vládní zmocněnci Turecka a Ruska, bez práce nebyli ani v Itálii, byť zhruba pětistovka ze 757 kusů se zřejmě týkala pouze průtahů při výplatě odškodnění za průtahy (viz Simaldone proti Itálii, 31. 3. 2009, č. 22644/03, § 82).

Počet odsuzujících rozsudků
1. Turecko 341
2. Rusko 210
3. Rumunsko 153
4. Ukrajina 126
5. Polsko 123
6. Řecko 69
7.-8. Bulharsko 61
7.-8. Itálie 61
9. Slovensko 38
10. Moldavsko 29
.... ČR 3

V této disciplíně opět hrají prim většinou známé „firmy“, mezi něž se dokázalo vklínit Slovensko, a to hlavně zásluhou většího počtu případů příliš nízkého zadostiučinění přiznaného Ústavním soudem za průtahy v řízení (viz např. Gajdoš proti Slovensku, 23. 6. 2009, č. 19304/04).
Vůbec nejčastěji porušovaným ustanovením Úmluvy byl i loni článek 6 (právo na spravedlivý proces) s 931 zásahem (z toho 449× šlo o právo na projednání věci v přiměřené lhůtě), další medailové pozice obsadila práva na ochranu vlastnictví (385) a na svobodu a osobní bezpečnost (342), následované zákazem mučení a jiného nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu (262) a právem na účinný právní prostředek nápravy (190).

Počet nerozhodnutých stížností (k 31. 12. 2009)
1. Rusko 33 568
2. Turecko 13 115
3. Ukrajina 9 975
4. Rumunsko 9 812
5. Itálie 7 158
6. Polsko 4 727
7. Gruzie 4 049
8. Moldavsko 3 349
9. Srbsko 3 197
10. Slovinsko 3 183
.... ČR 2 074

Rusko je zdaleka největším klientem ve Štrasburku (bezesporu s nárokem na slušnou množstevní slevu), podíl druhého Turecka na celkovém počtu nedodělků ESLP je zhruba třetinový. Zajímavé nicméně je podívat se na strukturu ruské a turecké agendy. Zatímco totiž v případě Ruska 87 % stížností čeká relativně jednoduché vyřízení prostřednictvím samosoudce či tříčlenného výboru, u tureckých stížností je to jen 36 %. Česká republika má podobný podíl výborových a samosoudcovských stížností jako Rusko (87,3 %).

Suma sumárum si tedy nejvíce vavřínů za rok 2009 odnášejí Rusko a Turecko, v druhé vlně za nimi poté Rumunsko, Ukrajina, Polsko a Itálie. České republice loňský rok příliš nevyšel a ... buďme za to rádi.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

mají ty statistiky nějaký smysl ?

Co to takhle třídit podle třetího písmene v přijmení žalobce?

Jan Drtikol