pátek 1. ledna 2010

Novoroční mélange (dajli nebo nedajli medajli?)

Jako na začátku každého nového měsíce, sluší se poděkovat hostu minulému a přivítat nového. Pavel Simon nám nejenom ukázal, jak mechanizovat justici, ale hlavně jak ekonomicky obstarat zaslání vánočních přání na náklady veřejné kapsy. Děkujeme. Jsem zvědav, zda statistiky českých soudů či Ministerstva spravedlnosti zaznamenaly výrazný nárůst doručování soudních písemností do jiných členských států EU v období před vánočními svátky.

Hostem Jiného práva pro leden 2010 je soudce Nejvyššího soudu Robert Fremr. Kromě zkušeností ze snad všech stupňů českých trestních soudů zasedal také jako soudce ad litem u Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Nedávno byl také navrhnut jako jeden ze tří českých kandidátů na pozici soudce Evropského soudu pro lidská práva. Podrobnější informace o našem hostu a rozhovory s ním lze najít zde či zde.

Nad rámec uvedení nového hosta ještě tři další těky. Za prvé, co nového na (právním) internetu. Jako dobré společníky do právního putování v roce 2010 si dovoluji doporučit dva nové internetové zdroje. Jednak je to slovenský blog „Otvorené právo“, jehož provoz zajišťuje sdružení Via Iuris. Jeho poslání definuje úvodní příspěvek blogu: rád by poskytl alternativní diskusní prostor pro aktuální otázky slovenského právního světa a justice. Druhou novinkou v česko-slovenském internetovém světě je první bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci při Mezinárodním politologickém ústavu Masarykovy univerzity, který bude pravidelně přinášet aktuality a komentáře z oblasti studia lidských práv. Obsahem prvního bulletinu je například rozhovor s Evou Hubálkovou, vedoucí české kanceláře u ESLP, text o protiprávních sterilizacích, článek o zákazu křížů v italských státních školách nebo o tzv. české výjimce z Listiny základních práv EU. Naleznete jej zde.

Za druhé, zrovna jsem dostal výpis z mého běžného účtu za prosinec 2009. Sděluje mi, že mi byl připsán úrok za kladný zůstatek za rok 2009 ve výší 0, 68 Kč. Sděluje mi také, že zúčtování této transakce mě stálo 6 Kč. No, už se těším na novou výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, abych se dozvěděl, jak se u nás kartely, případně zneužívání kolektivní dominance tvrdě, ale skutečně tvrdě stíhá ve vodě, na souši i ve vzduchu…

Za třetí, nevím jak vás, ale mě v předvánočním období opět zaujala „cenová“ a „bilanční“ smršť. V onom deníku se vyhlašovalo devět hrdinů roku, v jiném čtyřicet Čechů roku 2009 atp. Kdo jsou tací Češi roku? Typická směsice: od herců a misek přes různé figurky veřejného života až po novopečeného děkana Právnické fakulty ZČU Jiřího Pospíšila a předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Při pohledu na podobné defilé mi nicméně smysl podobných podniků uniká. V některých případech člověk rozumí, proč byla ta či ona osobnost zvolena, u většiny ale vážně netuším.

Stále obskurnější mi různé „oceňování“ připadá poslední dobou u právníků. Právnické osobnosti, právníci roku, síně slávy, čestné medaile, pamětní plakety, pocty, ceny, čestné ceny; stále podivnější ceny za stále mlhavější (či neexistující) kritéria. Bohužel s rostoucím počtem cen tak nějak neroste počet právníků, které by mělo smysl oceňovat. Respektive on by třeba možná rostl, ale nikomu se je nechce hledat; takže namísto toho cpeme ceny funkcím a titulům, které jsou viditelné, byť není moc jasné, proč a za co jsou vlastně oceňováni. Při vší úctě kterou chovám k současnému předsedovi Ústavního soudu, v jeho činnosti za rok 2009 jsem nevypozoroval žádný „pozitivní exces“, pro který by bylo nezbytné jej provolat Čechem roku 2009. Rád se nechám opravit, ale nezaregistroval jsem žádný mimořádný osobní akt či činnost, která by nebyla pokryta velice slušným platem odpovídajícího ústavního činitele a z toho plynoucího postavení a požitků.

Ale to bude asi dáno moji mylnou (a, přiznávám, poněkud idealistickou až patetickou) představou o tom, co má být vlastně veřejně oceňováno. Pro mě není hrdinou/právníkem/osobností roku ten, kdo sedí na nějaké židli a vykonává funkci, za kterou je velice dobře placen. Pro mě je hrdinou/právníkem/osobností roku ten, kdo navzdory okolnostem a za cenu osobní oběti udělá něco dobrého navíc, co pohne právo a celou společnost dál. Kupříkladu slepec, který by mohl sedět doma jako osoba postižená, ale namísto toho vystuduje právnickou fakultu a vrhne se do práce v neziskovém sektoru. Právník pracující na ministerstvu, který se odmítne podílet na velice pochybné „právní“ činnosti jeho nadřízených náměstků a raději se nechá vyhodit, byť splácí hypotéku a musí živit ženu na mateřské dovolené i s dítětem. Vlastník obchodní společnosti či podnikový právník, který prostě odmítá uplácet při veřejných zakázkách, byť mu je konstantně omlacováno o hlavu, že „okrádá“ svoji společnost i rodinu. A konec konců i jakýkoliv právník může být oceněn za občanskou statečnost.

Odpovědnost a osobní nasazení se ale jaksi nenosí. Namísto toho oceňujeme kupříkladu jako „přínos advokacii“ to, když někdo umí hezky podojit veřejné rozpočty či opsat cizí práci a vytváříme stále větší počet cen a ceniček, které se rozdělují dle záhadných kritérií a bez jakéhokoliv zdůvodnění. No a protože jsme v Čechách, kde se všichni známe a stále někomu něco za něco dlužíme, tak se taková cena/pocta/medajlička stává vítaným typem zobchodovatelného protiplnění. Jaká je taková cena ceny? Kolik stojí ješitnost?

Nezbývá než doufat, že jednou náš právnický stav (či alespoň někteří jeho jedinci) dospěje natolik, že začne pochybné ceny podobného typu odmítat. Když už ne z principu, tak alespoň pro trochu té sebeúcty (jsem na tom vážně tak špatně, abych měl zapotřebí být v jednom pytli s těmito jedinci, kteří si za takových pochybných okolností vzájemně pochválí a rozdělí se o ceny?). Jinak mám obavu, že budeme stále jenom „Společně zakládat tradici, kterou si právnický svět zaslouží!“. Skutečně zaslouží. Až by se chtělo říct, že mu to patří.

I tak vše dobré do roku 2010.

14 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Jestli jsem vás správně pochopil, chcete dostat cenu Právníka roku 2009 Vy a to za 6ti korunovou obět z vašeho podloudně nabytého kapitálu :-)

Ale stejně je zajímavé, že i přes třitisíce nových JUDrů., desetitisíce MGr., tisíce PhDáků.,MBAáků a statisíce Ingenýrů každý rok si to lidé stále do občanek a na vizitky píšou. Zde je vidět, že R-U monarchie nejlépe vyhovovala českému národnímu naturelu a že 1.ČSR se zákazem použivání šl. titulů byla velkou chybou.

Jan Zítko

Anonymní řekl(a)...

To není žádné překvapení. Pokud dojdou tituly, musí se do CV narvat něco jiného. Není vůbec od české nátury, že to jsou právě medaili-nedajli a vyznamenání.

Poté, kdy bude každý v justici vyznamenán, už budou následovat pouze hádky, čí socha bude před budovou soudu, st. zastupitelství, radnice nebo ministerstva stát. Také se pozůstalké vdovy zaměří i na pojmenování ulic po vyznamenaném titluovaném ex: např. jak by hezky zněla adrea

náměstí JUDr. Michala Bobka PhD. 12

Miloš Tahoun

Anonymní řekl(a)...

Není od věci připomenout, že jde o úpadek smyslu a významu cen globální, viz. letošní Nobelovka za mír.
Příští rok bychom jako čeští právníci mohli na Nobelovku společně navrhnout Henryka.

Ignác Polínko

Michal Bobek řekl(a)...

Ha, byl jsem vskutku rychle prokouknut. Mé zhrzené ego (zase nebudu Právníkem roku) se tedy napříště upře na ovládnutí náměstí a ulic. Tam to ale budu muset dost titulově dohánět, protože nejsem ani JUDr., ani PhD.

Anonymní řekl(a)...

Pozor, hádky o sochy jsou vražedné a trvají desetiletí!!!

Jinak řečem o morální (názorovou) sebeočistě justice nebo právnického stavu vůbec už snad věří z právníků jenom p. Jirsa :-) a i ten to možná vypráví tak nějak ze setrvačnosti, protože kromě pořádání odborových rekreací a omšelých tiskových konferencí nikdo pořádně neví, k čemu soudcovská unie je. Postavte konečně sochu (alternativně pamětní desku ve vestibulu stanice Háje nebo medaily za zásluhy první stolice) p. Jirsovi a snad bude klid.

Jan Zítko

Anonymní řekl(a)...

Pane Bobku,
takže vám k dokonání právnického snu opsat něčí disertaci (něco od Sobka by mohlo stačit, beztak to nikdo asni sám autor nečte :-) a k tomu rigorozku (v Plzni to máte sfouknuté do Tří králů oboje) a pak ještě musíte v poklidu všehomíra umřít. Název a podobu medaile si navrhněte sám, co si dnes člověk neudělá, to nemá. Komise pro názvy ulic se na Praze 5 schází čtvrtletně, tj. pro vás je aktuální datum 30.3.2010.
Možná budete mít trochu štěstí a chytnete jednu klidnou a slepou ulici vedle nového bulváru JUDr. Milana Jančíka, MBA).

Miloš Tahoun

Anonymní řekl(a)...

Vaše názory jsou fakt patetické. Každý přece ví, že „Právník roku“ je cena rozprodávaná MsP a ČAK pro přátelské advokáty či osoby, které je potřeba „odškodnit“.

T. Sajdl

Anonymní řekl(a)...

Nejvděčnější pro pojmenovaného je být v názvu restaračních zařízení : např. Putyka u Císaře
nebo U dvojdomku.

To by si pamatovali všichni.

Jan Máslo

Anonymní řekl(a)...

Přírodovědci mají pověstnou restauraci Uterus!!, pro ty bez peněz pak slouží univerzitní klub Mrtvá ryba na zahradě fakulty. V tomto kontextu by se hospodobufet na právnické mohl jmenovat Garrulus

Lukáš Tlamsa

Anonymní řekl(a)...

Anketa právník roku je vskutku kolosální průšvih, osobně nevím, zda jde o reklamu za každou cenu všech zůčastněných a jejich milenek nebo o projev nějaké kolektivní duševní nemoci a dokonaný úpadek vkusu. Už chybí jen promenáda v plavkách a národní hymna.

Viktor Hrdý

Tomáš Pecina řekl(a)...

Nominacemi do ankety jsem byl rovněž zděšen; zkusmo jsem se pokusil vyhledat tři právníky, kteří by si podle mého mínění cenu zasloužili, a v seznamu nebyl ani jeden.

Další věcí, která mnou v posledních dnech roku otřásla, bylo zpravodajství Bulletinu advokacie o jakési podzimní advokátské merendě. Tolik stavovské sebestřednosti, nadutosti a dunivé, arogantní hlouposti aby člověk pohledal!

Anonymní řekl(a)...

Pro mě je posledních 20 let vývoje práva, kodifikace a stav justice v ČR velkým zklamáním. Opravili jsem sice některé soudní budovy, zvedly platy, vnitřek ovšem mezitím shnil, "nová generace" se přizpůsobila a spíše justici a sebe ještě více zakonzervovala . Snad jen stav advokátů se díky konkurenci zlepšuje.
Zmíněné ankety mi připomínají předrevoluční humbukářské veřejné udělování medailí za výstavbu zasloužilých soudců, prokurátorů a advokátů stranou. I někteří akteři Právníka roku se zůčastňovali podobných akcí. Už zapomínáme (nebo pamětníci vymírají) kdo byl kdo a to je vždy známka úpadku a vaření na nový průšvih.


J. Peterka

Martin Bílý řekl(a)...

Myslím, že jsme na právníka roku kdysi navrhli Henryka Laholu. V tvrdé konkurenci ale neprošel... :-)

Anonymní řekl(a)...

ad Bílý : tomu nevěřím, marně totiž na jeho webové prezentaci hledám smrtelnou kletbu na ČAK.
Osobně se stejně obávám, že se dožiju jeho jmenování ústavním soudcem :-(

Jan Svozil