úterý 5. srpna 2008

Eric Stein Working Papers

Michal Bobek již na Jiném právu upozornil na Českou společnost pro evropské a srovnávací právo, já bych se rád přidal s informací, která se Společností bezprostředně souvisí: její „Eric Stein Working Papers“.

Prostřednictvím Eric Stein WP bychom chtěli vytvořit prostor pro příspěvky, které se týkají evropského a srovnávacího práva. Mohou mít formu delší analýzy, nebo pouze kratší úvahy či komentáře judikatury, popřípadě legislativního vývoje. Přijímáme rovněž recenze knih ve formě podrobnějších kritických úvah (review article). Články mohou být napsány jak v angličtině, tak v češtině či slovenštině.

Proč vlastně takový „working paper“ publikovat?
Půvab všech „working papers“, se kterými se můžete setkat na internetových stránkách mnoha institucí a především v rámci sítě Social Science Research Network (SSRN), tkví v jejich rychlosti a dostupnosti. Využívat tyto vlastnosti můžete v několika ohledech:

■ Buď nám zašlete svůj příspěvek ještě před tím, než jej předložíte do „papírového“ časopisu.
V rámci recenzního řízení můžete získat cenné připomínky, které můžete využít při finalizaci svého textu. Nemluvě o čtenářích publikovaného working paperu, které můžete povzbudit k zaslání jejich připomínek.

■ Může se Vám také stát, že i když nemáte sami odvahu poslat svůj příspěvek do nějakého renomovaného časopisu, všimne si ho jeho editor. Právní akademie trpí nadbytkem časopisů a nedostatkem dobrých autorů (a to platí nejen o té české). Proč to nezkusit?

■ Konečně, publikací na webu si rozšiřujete počet čtenářů, kteří by případně neměli přístup k placenému (potažmo papírovému) časopisu. A tím samozřejmě zvyšujete šanci, že si Váš článek někdo přečte (a případně ocituje).

První dva Eric Stein Working Papers už vyšly: "The Pitfalls of (Comparative) Constitutionalism for European Integration" z pera Mateje Avbelje a "Reasonableness in Administrative Law: A comparative reflection on functional equivalence" od Michala Bobka.

Jak by měl příspěvek vypadat?
Preferovaný rozsah je 4.000 až 15.000 slov, včetně poznámek pod čarou. Pokud je příspěvek v angličtině, vyžadujeme dodržování citačního standardu OSCOLA, popřípadě standardu obvyklého v některém z anglofonních zahraničních časopisů. Pro příspěvky v češtině je možné alternativně použít normu ISO 690:1997 (viz např. publikace nakladatelství C.H. Beck). V tomto ohledu je zřejmě nejjednodušší radou zalistovat v některé z publikací, které uvedený standard splňují, a postupovat podle ní.

Příspěvek by měl být ve formátu dokumentu word (.doc nebo .rtf); autor by k němu měl přiložit abstrakt článku (ne delší než 250 slov) a několik (3-7) klíčových slov.

Jak jsem již naznačil výše, před uveřejněním příspěvek prochází recenzním řízením prostřednictvím vedoucího redaktora (kterým jsem v tuto chvíli já) a případně dalšího recenzenta.

Návdavkem: kdo je Eric Stein?
Jsme samozřejmě velice hrdí na to, že jsme naše working papers mohli pojmenovat právě po Ericu Steinovi. Nuže, pro Ty z čtenářů, kteří o něm ještě neslyšeli: kdo je Eric Stein?

Pokud bychom měli vybrat nejslavnějšího českého právníka, profesor Eric Stein z University v Michiganu (Ann Arbor) by byl nepochybným kandidátem. Úvodní věta z jeho článku „Lawyers, Judges and the Making of a Transnational Constitution”, se stala mantrou mnohých právníků a politologů, kteří se věnují evropské integraci: „Zastrčen v pohádkové říší Lucemburského velkovévodství, a obdařen, až donedávna, neškodným zanedbáváním ze strany mocností a médií, Soudní dvůr vytvořil ústavní rámec pro strukturu federálního typu v Evropě“.

Ve svých 94 letech je Eric Stein nejstarším žijícím aktivním právním akademikem na světě. Než začal v roce 1955 působit na univerzitní půdě, pracoval pro americkou vládu v Organizaci spojených národů a podílel se například na sestavování pravidel zakotvujících Radu bezpečnosti OSN. Během své dráhy profesora na Univerzitě v Michiganu napsal 11 knih a více než stovku článků; především však vychoval stovky studentů.

Nejznámějším se však zřejmě Eric Stein stal díky svému zájmu o studium evropské integrace, kterou jako jeden z prvních začal vnímat ústavníma očima. Ve Steinově vnímání evropské integrace je stále patrný étos poválečné doby, která ji chápala jako záruku proti opakování hrůz druhé světové války. Není divu. Eric Stein se do Spojených států dostal jako čerstvý absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který jako Žid prchal před nacisty. Z jeho rodiny téměř nikdo válku nepřežil, rodiče zahynuli v Osvětimi.

Více se o profesoru Steinovi můžete dozvědět v tomto článku z časopisu Jungle Law, popřípadě z tohoto článku Tomáše Němečka v Hospodářských novinách.
.

Žádné komentáře: