pátek 15. února 2013

O soudech a soudcích: kurz na PF UK a knížka

Rád bych se připojil k Davidovi Kosařovi a Liboru Duškovi s pozvánkou na další kurz:  „Politický kontext soudní moci“, který budu ve spolupráci s Katedrou politologie a sociologie a s Common Law Society společně s dalšími kolegy z PF UK a Ústavu státu a práva AV ČR vyučovat v letním semestru na Právnické fakultě UK. Bližší údaje (včetně kompletního sylabu) naleznete na stránkách Common Law Society. Myslím, že je kurz výbornou příležitostí vyzkoušet si, jak vypadá výuka na LSE anebo podobné zahraniční škole. Čemuž tedy odpovídají i nároky, zejména objem materiálů k načtení ke každému z témat...

V té souvislosti bych také rád upozornil na zajímavou knížku, kterou publikovali Jan Kysela a Jana Ondřejková: kolektivní práci na téma „Jak se píše o soudech a soudcích“. Tomáš Němeček ji v poslední příloze Právo a justice LN (9. 2.) možná trochu přísně recenzoval: přísně z toho důvodu, že je řada autorů v knize publikovaných statí ještě pregraduálními studenty. Z mého pohledu to je chvályhodná snaha o vtažení studentů do akademické činnosti, byť nutně nevede k všestranně skvělým výsledkům. Na druhou stranu s Tomášem Němečkem souhlasím, že název knížky slibuje něco dosti jiného, než je obsah knížky. Mohu slíbit, že náš společný kurz názvu dostojí – koneckonců, sylabus je k nahlédnutí zde [pdf] :-)

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Je seminář přístupný i pro zájemce, kteří nejsou studenty?