úterý 11. prosince 2018

Dvě místa asistentů/asistentek soudců na Krajském soudu v Brně

Krajský soud v Brně hledá vhodné kandidáty na pozici asistenta/asistentky soudců úseku správního soudnictví JUDr. Mariana Kokeše, Ph.D., a Mgr. Petra Pospíšila.

Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracování podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po odborné stránce velmi rozmanitá, obsahově pestrá, z převážné části tvořená přípravou konceptů soudních rozhodnutí.

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí § 36a zákona o soudech a soudcích a dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení v 13. platové třídě je upraveno zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Doba výkonu funkce asistenta soudce se plně započítává do praxe relevantní pro účely vykonání odborné justiční zkoušky.

Požadavky:
     vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru práva na vysoké škole v České republice
       trestní a morální bezúhonnost
       dobrá znalost práce na PC (MS Office 2010, právní informační systémy)
       vysoká úroveň písemného projevu v českém jazyce
       komunikační schopnosti

Kromě obvyklých předpokladů pro výkon této profese se dále požadují nadprůměrné schopnosti právní argumentace, slušná znalost minimálně jednoho světového jazyka, schopnost pracovat samostatně a v případě potřeby i v časové tísni, schopnost bezproblémové spolupráce v kolektivu. Zájem o správní právo nebo specializace v tomto oboru výhodou.

Uchazeči nechť do 31. 12. 2018 zašlou vedoucí personálního oddělení Krajského soudu v Brně Zdeňce Starnovské na e-mail ZStarnovska@ksoud.brn.justice.cz:
       strukturovaný životopis
       motivační dopis
       fakultativně doklady k dosavadní praxi (např. hodnocení stáže, reference atp.)
       kopii dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání
       poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Po skončení výběrového řízení budou materiály s osobními údaji skartovány

Předpokládaný nástup: únor 2019

Žádné komentáře: