pátek 31. srpna 2018

PhD Workshop 2018: pozvánka a instrukce pro zájemce o účast

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo zve všechny české a slovenské studenty doktorských studijních programů na VI. ročník PhD Workshopu, který se letos uskuteční v termínu od 9. do 11. listopadu 2018 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně  (snad do té doby nespadne...).
Zájemci o účast se mohou přihlásit do 30. září 2018 (podrobnější instrukce jsou uvedeny níže). 


Organizační tým vybere 10 aktivních účastniků, kteří dostanou příležitost prezentovat svůj disertační výzkum a dostat k němu zpětnou vazbu od mentorů.
Dalších 10 zájemců dostane prostor zúčastnit se PhD Workshopu alespoň v roli tzv. pasivních účastníků. Tito mohou v případě zájmu prezentovat svůj projekt alespoň stručně, na základě předem zaslané 1-stránkové anotace.
Anotace: PhD Workshop nabízí zainteresovaným mladým vědcům fórum, kde mohou prezentovat svoje disertační projekty, získat na ně zpětnou vazbu od odborníků z teorie i praxe a otevřeně mluvit o problémech či překážkách při formulování a psaní disertace. Součástí workshopu jsou i metodologické přednášky o právním výzkumu a akademickém psaní a velkou přidanou hodnotu celého projektu je příležitost pro setkávání začínajících akademiků se svými vrstevníky a s experty z různých právních odvětví.
Formát, organizace a cíl: Workshop je otevřen všem studentům PhD studia (všech právních odvětví i z neprávnických fakult; prezenční i distanční formy; domácích i zahraničních univerzit). Jazykem semináře je čeština a slovenština, nicméně práce může být psaná i v cizím jazyce. Deset vybraných doktorandů (tzv. aktivní účastníci) dostane příležitost prezentovat svůj disertační projekt jednak písemně (zasláním vybrané kapitoly disertace) a jednak ústně (prezentací projektu na workshopu). Každému aktivnímu účastníkovi budou přiděleni dva mentoři, který na základě zaslaných dokumentů poskytnou studentovi detailní zpětnou vazbu. Pro diskusi každého projektu bude na workshopu vyhrazena 1 hodina. Každý blok začne krátkou prezentací studenta (10-15min), který vyzvedne hlavní otázky svého projektu a případně zmíní úskalí, na která narazil při formulování a psaní disertace. Na představení projektu reaguje mentoři (15-20min) a poté následuje diskuse všech účastníků a mentorů. Program workshopu bude také doplněn o obecné přednášky o metodologii výzkumu a akademickém psaní. Celkovým cílem semináře je poskytnout konkrétní, individuální, kritickou a detailní zpětnou vazbu ke všem klíčovým aspektům disertačního projektu (vhodnost a relevance tématu, metodologie, východiska, hypotézy, proveditelnost projektu, styl a kvalita psaného projevu, atd.). Leitmotivem workshopu je tedy jít do hloubky a nabídnout doktorandům možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí i v mezinárodním srovnání.
Náklady: Workshop je zpoplatněn částkou 1000 Kč (bude "vráceno" účastníkům formou kreditu na obědy a večeře). Organizátoři pro zájemce zajistí ubytování. Účastníci obdrží nezbytné faktury a osvědčení o účasti, takže si mohou požádat o refundaci veškerých nákladů ze stipendijních fondů svých fakult. 
Přihlášky: Zájemci o účast na semináři zašlou do 30. 9. 2018 e-mailem:
  • všichni: stručný životopis (max. 2 strany A4) + téma disertační práce;
  • aktivní účastníci: krátký abstrakt (max. 2.000 slov) své disertační práce.
Do 5. 10. 2018 vybere organizační tým deset aktivních účastníků, kteří budou pozvání k účasti na semináři a k zaslání kompletní kapitoly disertace (max. 10.000 slov) a shrnutí celého projektu (max. 2.000 slov), a to do 5. 11. 2018 (opět e-mailem). Další zájemci z řad doktorandů mohou být pozváni k účasti na semináři bez prezentace vlastního výzkumu (tzv. pasivní účastníci). I od pasivních účastníků se však očekává zapojení do diskuse o projektech ostatních účastníků. V případě zájmu mohou pasivní účastníci zaslat organizátorům krátké shrnutí svého disertačního projektu (max. 1 str. A4) a na workshopu pak svůj projekt stručně představit ostatním účastníkům a mentorům.
Organizační tým:   Marek Antoš, Jan Komárek, Zuzana Vikarská a Robert Zbíral
Kontakt:         http://www.csesp.cz / info@csesp.cz
[Soukromý dodatek RZ: Součástí workshopu je samozřejmě bohatý společenský program, který umožní všem účastníkům se blíže poznat též v neformální rovině. Brno je k tomuto účelu obzvláště vhodné, nakonec pamětníci minulého nezapomenutelného workshopu v témže městě z roku 2014 mohou zájemcům vyprávět, kdy a kde noční veselí skončilo (jak zpívá legendární brněnská kapela Čokovoko v písni Monogamie, já si to "pamatuji jen matně").]

Žádné komentáře: