08 července 2018

Výběrové řízení na asistenta soudce Nejvyššího soudu

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., předseda senátu Nejvyššího soudu, hledá kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky.

Požadavky:
- magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo;
- bezúhonnost;
- nadprůměrné schopnosti právní argumentace;
- schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu;
- výborná znalost německého či anglického jazyka vítána.

Náplň práce:
Hlavní náplní práce asistenta soudce je zpracování podkladových materiálů pro rozhodovací činnost senátu, jehož specializovanou agendou jsou spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb., jakož i věci týkající se aplikace evropského procesního práva.

Pozice je vhodná pro absolventy i začínající právníky. Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí § 16 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.

Platové podmínky:
Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu:
Předpokládaný termín nástupu je 3. 9. 2018.

Zájemci zasílejte strukturovaný životopis a motivační dopis do 16. 8. 2018 na adresu: asistent@nsoud.cz

Ochrana soukromí:
Zasláním materiálů s Vašimi osobními údaji dáváte Nejvyššímu soudu souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje uvedené v motivačním dopise a životopise zpracováváme v nezbytném rozsahu pro účely výběrového řízení. Jejich zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy na Vaši žádost. Pokud nebudete ve výběrovém řízení vybráni nebo nepřijmete nabízenou pracovní pozici, budou Vámi poskytnuté dokumenty vymazány a skartovány.

Další informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu v sekci Pro veřejnost a média - Ochrana osobních údajů (GDPR).

Žádné komentáře: