pondělí 10. července 2017

Mezinárodní arbitráže v roce 2016

Jak vyplývá z přehledů a statistik jednotlivých rozhodčích institucí v Evropě, Asii a Americe, počty mezinárodních arbitráží v celkovém pohledu stabilně rostou. Nejvýrazněji u ICC, ale například i ICSID si v zásadě udržel počty investičních arbitráží z loňského rekordního roku. Pražský Rozhodčí soud zaznamenal pokles jak v mezinárodních, tak i domácích sporech. Naopak počty sporů o domény rostou.V případě ICC se poslední roky udržoval počet mezinárodních arbitráží okolo čísla 770 až 800, zatímco loni to byl raketový skok na 966. Podle ICC za tímto růstem stojí mimo jiné i výrazné zvýšení počtu latinskoamerických kauz.

Institucí s globálně nejvyšším počtem mezinárodních arbitráží zůstává americký International Center for Dispute Resolution (ICDR) s více než tisíci kauzami za rok.

Co se týče investičních arbitráží, tak ICSID si udržuje vysoký počet sporů, když rekordní „španělský solární“ rok 2015 s počtem 52 nových kauz byl následován loňským počtem 48. O statistikách ICSID za rok 2015 jsem psal zde, a za rok 2014 zde.

Ohledně komerčních arbitráží jsem za předchozí roky psal zde a zde.
V případě mezinárodních arbitráží u pražského Rozhodčího soudu se jejich počet loni drobně zvýšil, nicméně je třeba doplnit, že za poslední dva roky 2015 a 2016 došlo oproti předchozí šestiletce 2009 až 2014 k výraznému poklesu. Jedná se v zásadě o poloviční čísla oproti dřívějšku.

Je třeba dodat, že u menších rozhodčích institucí v Evropě došlo podle výše uvedených čísel meziročně spíše k poklesu nebo stagnaci. Například u švýcarského SCAI počet mezinárodních kauz mezi roky 2015 a 2016 poklesl o pětinu (ze 100 na 81) a drobný pokles zaznamenal také londýnský LCIA (z 326 na 303). Vídeňský VIAC rostl ze 40 na 60. Všechny tyto instituce si nicméně za poslední roky udržují přibližně stabilní počet mezinárodních arbitráží.

V případě vnitrostátních sporů před pražským Rozhodčím soudem dochází poslední roky také k poklesu. Z takřka 3 tisíc vnitrostátních kauz v roce 2011 se za pět let počet snížil také o více než padesát procent na 1100 za loňský rok. Právě od roku 2011 je vidět stabilní pokles a čísla za rok 2016 se vrací na úroveň roku 2006. Naopak v případě doménových sporů Rozhodčí soud v posledních letech roste.


Žádné komentáře: