sobota 10. prosince 2016

Neznalost zákona neomlouvá ani segway - nebo možná ano?

Kdo ještě neviděl zákaz jízdy na segwayích (prý se skloňuje podle vzoru stroj) po pražských schodech, jako by nebyl. Otázkou ale je, zda podobné zákazy mají smysl, respektive, zda jsou opodstatněné vzhledem k rozsáhlosti území, které regulují.

Nedávno jsem jel autobusem na Kačerov a najednou koukám – nová značka. Takže na místě, kde je nebezpečné kvůli silnému provozu jezdit i na kole, je zakázáno jezdit na segwayích. Jenže ouha. Značka se vztahovala k vytvoření zóny. 

Na první pohled žádný problém – zóny přece známe. Zakazují vjezd určitých automobilů, omezují parkování a podobné rozumné požadavky (viz § 39-40 z. o provozu na pozemních komunikacích). Co ale se zónou pro segwaye? Ta může být zřízena podle § 60a odst. 5 a vyznačena podle odstavce 6.

Dává to ale smysl? Praha zakázala pohyb segwayí na velké části svého území. Mohou se ale o tom uživatelé segwayí dozvědět? Představte si, že jste turista, který přiletí na Ruzyni, z Nádraží Veleslavín dojede metrem do centra, kde se ubytuje v centru. Půjde se projít a ejhle – pěkná projížďka na segwayích. Sice se jejich majitel na nich zabil pádem z útesu, ale vypadá to jako pěkné zpestření návštěvy. Nejkrásnější metropole střední Evropy Po několika metrech je ale nebohý turista zastaven policií a cáluje pokutu. Porušil pravidlo? Porušil. Upozornil ho někdo na tento zákaz? Neupozornil. Mohl o něm rozumně vědět? Nemohl. K tomu značení za čtyři milióny nepomohlo.

Celé značení je totiž na nic. Zóna má upozorňovat ty, kteří do ní vjíždí, na určitou skutečnost. Třeba když automobilista vjíždí do města či do jeho menší části. Zde se ale počítá s tím, že většina uživatelů segwaye do zóny nikdy nevjede, ale bude se pohybovat uvnitř ní. Představte si, že by třeba na hranicích s Českou republikou byla umístěna značka, která označuje republiku za zónu. Přijaté opatření by přitom bylo namířeno primárně na lidi, co z České republiky nevyjedou nebo do ní nevjedou. Asi by nebyla k ničemu...

Právník se tak nažere, ale odnese to koza. Počítám-li dopředu s tím, že určité pravidlo lidem nebude sděleno, ale vymezení provádím proto, abych učinil zákonu za dost (a ještě na to vyplácám čtyři miliony korun), tak to je hodně smutné.

Co z toho vzejde? Dostane se tento případ k NSS, kde bude argumentováno, že takto široké vymezení, jako proběhlo v Praze, nelze akcepotovat, protože informuje jen malou část potenciálních uživatelů osobních přepravníků, na které je namířeno? 

Byť tedy je na místě regulovat pohyb segwayů v Praze (či kdekoli jinde, třeba i v Jeseníku nebo ve Zlatých Horách), tak je otázkou, zda toto je ta nejchytřejší cesta. Chyba, otázkou to není. Nejchytřejší cesta to není...

20 komentářů:

Jakub Drapal řekl(a)...

Zda může předpokládat či ne záleží na každém z nás a na tom, co považujeme za normální. Vy něco předpokládáte, někdo jiný třeba přirozeně ne (co třeba jízda na kole na chodníku, kdy je to povoleno? Je to v nás nějak přirozeně zakotveno?).
Snažil jsem se ale primárně ukázat na to, že pokud zóna měla pomoct k informování, tak k tomu neslouží a je tak otázkou, zda je naplněn požadavek zákona vyznačit zónu.

Jan Matějka řekl(a)...

Máš nějakou představu o tom, jak to udělat líp?

radosto řekl(a)...

Co dát městům možnost zakázat vyhláškou Segwaye na celém svém území (s možností výjimek). A informovat o tom turisty již neformálně na letištích a nádražích.

Jakub Drapal řekl(a)...

V zásadě mám dojem, že současný dojem nedává smysl - a nemá smysl ho proto vyžadovat zákonem. Třeba nějaké nařízení obce, které by se třeba muselo dělat s čtvrletním předstihem, aby na něj mohli lidé reagovat a nebylo by třeba dopravního značení? Upřímně mne teďka těch řešení tolik nenapadá, nebylo mým cílem se nad tím víc zamyslet. Ale nepřijde mi správné muset vyplácnout čtyři miliony za něco, co nemá žádný smysl kromě zákonného požadavku - každý se stejně podívá do mapy na webu magistrátu a ne na značky...

Martin řekl(a)...

Co to postavit na roveň kolu?

general_D řekl(a)...

Ale tak pokud člověk jede do cizí země, implicitně předpokládá, že určitá jednání jsou kriminalizovaná a nemusí mít předplatné ASPI. Za takové jednání bych považoval i využívání chodníku k čemukoliv jinému než chůzi. To spíše ten předchozí výklad, že vozítko s motorem (jaký to je motor nevím, technické detaily segway neznám) je chodec byl v rozporu s právním vědomím "průměrného člověka".

general_D řekl(a)...

A na těch hranicích takové značky skutečně jsou

http://www.vranovsko.cz/files/products_images/products_big/p/prechod_hnanice.jpg

Jakub Drapal řekl(a)...

Tohle ale nevyznačuje zónu se vcelku neznámými informacemi pro české řidiče, ale přibližuje informace pro cizince, které každý český řidíč zná. Je to tedy namířeno na lidi, co vjíždí, protože ti, co jsou vevnitř, se s tímto velmi často potkávají :) Zde tedy tato značka smysl má, ale je to úplně jiný případ.

Jakub Drapal řekl(a)...

Jestli to předpokládá, tak se tedy třeba podívá na internet a není třeba vyznačit značení za čtyři miliony, ne? Protože to značení je na to neupozorní, protože je zóna tak široká, že si to lidé stejně neuvědomí.

general_D řekl(a)...

Je to stejné v tom, že např. pokud si ten turista půjčí v Praze auto, tak také nejbližší dopravní značení, že má svítit, je mimo oblast, kde se celou dobu pohybuje.

general_D řekl(a)...

Tak ta cena to je jiná věc. Navíc se to spíše mělo udělat obráceně a vyznačit značkou cesty, kde se jezdit smí a ve zbytku by byl zákaz. Mluvím teda o chodnících, na silnici bych segway klidně povolil, když tam může jet i člověk na kole (a i mnohem pomaleji).
Reagoval jsem spíše na otázku, jestli mohl člověk to pravidlo rozumně předpokládat. A to bych řekl že mohl, protože člověk především předpokládá, že na chodníku se smí jen chodit.

Jakub Drapal řekl(a)...

Zatímco můžu reálně předpokládat, že dopravní pravidla jsou různá v různých zemích, tak nemůžu reálně předpokládat, že když mi někdo na Staromáku půjči Segway, tak že je tam zakázáno jezdit.

general_D řekl(a)...

Já bych to asi neviděl takhle individuálně, že záleží na každém z nás. Ten "předpoklad" by měl mít kořeny v nějakém kolektivním právním vědomí. Ale nechci se pouštět do nějakých filozofických rozborů. Myslím, že na tohle téma něco psal Hart, ale nevím 100%, už si taky nevzpomenu :)

uziv řekl(a)...

Když jedete ve městě z jednoho místa na druhé, také neminete značku začátek/konec obce a přesto vás budou chtít orgány pokutovat za rychlost vyšší než 50 km/h. Je na to i judikát NSS 1 As 183-2012 - 50.
Stěžovatel tvrdí: Řidič nemůže během jízdy předvídat a domýšlet si, jakou místní úpravu příslušný správní orgán obce zvolil, či jakého účelu a důsledku chce osazením nebo neosazením dopravní značky dosáhnout.
Co na to NSS, to si nastudujte sami.

Patrik Šebesta řekl(a)...

NSS pohyb uvnitř něčeho judikoval několikrát.... mnohdy bohužel dost dětinsky a směšně, že si člověk říkal, zda to myslí vážně... :-( ale bohužel myslí...

Jakub Drapal řekl(a)...

A další důsledky značky a nedostatečně specifikovaného zákona.
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/zakaz-segwayu-nedopada-jen-na-turisty-do-centra-nesmi-ani-vo/r~0e456004d68411e694810025900fea04/?_ga=1.5775607.578222550.1475498463

Lukas Hoder řekl(a)...

"Fígl na zákaz segwayů? Naložit turistu v centru, vysadit ho v 'povolené' Praze"
http://byznys.lidovky.cz/jak-na-zakaz-nalozit-turistu-v-centru-vysadit-ho-s-vozitkem-v-povolene-praze-1wf-/doprava.aspx?c=A170117_173359_ln-doprava_pave

Vaclav Pokorny řekl(a)...

A z druhé strany je značka "Zhasni!"

Patrik Šebesta řekl(a)...

Z hlediska zákona jde o informativní dopravní značku IP 28b

Patrik Šebesta řekl(a)...

dokonce to dal NSS do SbNSS - Přijede-li řidič do obce po pozemní komunikaci, která není osazena
dopravní značkou č. IS 12a „Obec“, neznamená to, že by nebyl povinen
dodržovat maximální povolenou rychlost v obci stanovenou v § 18 odst. 4
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

K tomu zcela in malam aplikace jud. ÚS, viz odstavec 22 odk. rozsudku NSS, kde NSS fakticky říká - když není umístěna dopravní značka, tak je zneužitím práva její neuposlechnutí...

A nejvtipnější je bod 34 odk. rozsudku, který přímo nábádá řidiče k porušování povinností řidiče... "Z fotodokumentace mapující trasu stěžovatele napříč bytovými domy a jinou zástavbou města Děčín a podle Nejvyššího správního soudu jasně vyplývá, že stěžovatel měl a mohl vědět, že projíždí obcí, čemuž měl přizpůsobit svoji rychlost."

§ 5 zákona 361/2000 Sb. "Řidič je (...) dále povinen b) věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.
Jinak řečeno, řidič nesmí sledovat nějakou zástavbu (ostatně v daném případě byla dokonce noc) aneb zase jste se kochal pane doktore...
https://www.youtube.com/watch?v=g9H4uSofix0