10 listopadu 2016

Kde hledat české odborné články a jak by to šlo lépe?

Chcete si přečíst o určité právní otázce a zjistit, zda o ní již bylo něco napsáno. Blbej den, v Česku taková databáze neexistuje. Samozřejmě pokud si chcete dohledat článek o Čerokíjích v Tenessee v letech 1796-1814 z počátku roku 2016, tak jej velmi lehce vyhledáte. Kde tedy hledat v ČR? 

Zkoušel jsem vyhledat různé články z několika periodik v katalozích různých právnických knihoven. Který katalog vyšel jako nejlepší? Nejlépe skončil (pro mne lehce překvapivě) katolog knihovny Policejní akademie. Při mé zkoušce jsem se orientoval na trestně-právní tématiku. Při hledání právně-historických článků třeba katalog Policejní akademie selhal, stejně ale selhaly i ostatní katalogy právnických fakult.

Další možností je samozřejmě Google, bohužel ale v České republice nelze použít Google Scholar. Pokud je několik článků skutečně nalezeno, musí jej jednotlivec buďto pracně dohledávat v knihovně, pak je smolař; nebo jít skrze nejrůznější databáze, má-li k nim přístup; a je-li šťastlivec, tak v jeho oboru jsou články publikovány v režimu otevřeného přístupu.

Jednotlivé časopisy lze vyhledávat v některých komerčních právnických databázích, byť je škoda, že tyto časopisy a elektronické verze časopisů nejsou přístupné pod jednou zastřešující databází. To pak vede k malé citovanosti článků a člověk se vůbec ptá, zda má cenu do těchto časopisů v dnešní době psát. Srovná-li to člověk s přístupem západních univerzit, kde se začíná rozšiřovat on-line přístup i k elektronickým verzím knih, tak musí zaplakat.

Do skoku studentovi není, ani když zjistí, že veřejné instituce vydávají časopisy, které nejsou volně dostupné, byť Rada pro vývoj, výzkum a inovace postupuje proti tomu. Ať už se jedná o právnické fakulty, Ministerstvo vnitra, Nejvyšší státní zastupitelství či Akademii věd, časopisy nejsou často publikované v režimu open-accesss, byť to je dlouhodobě kritizováno.

Dvě otázky k diskuzi:

Jak přesvědčit nakladatelství, že mají zařadit své časopisy do středoevropských databázích (např. CEEOL, díky Roberte za upozornění), či že mají vytvořit vlastní českou?

A jak přesvědčit instituce, že jejich časopisy mají fungovat open-access?

1 komentář:

Vladimír Zoufalý řekl(a)...

Po přečtení článku dávám autorovi obecně za pravdu, ale pokud by autor navštěvoval Karlovarské právnické dny, tak by za těch dvacet pět let, co se každoročně konají nashromáždil cca 500 článků, včetně odkazů a monografií jejich autorů s možností zapojit se do diskuze. Nedávno jsem četl článek zveřejněný na EPRAVO.CZ, jednalo se o polemiku o zástavním právu k obchodnímu závodu. Autor tohoto článku nejspíše nečetl příspěvek prof. Eliáše, který se k tomuto tématu vyjadřoval na letošních Karlovarských právnických dnech. Pak na to měl nejspíše jiný pohled a mohla by z toho vzniknout poměrně kvalitní polemika.

Kdo však nechce jet tam, kde se může poučit, tak ztrácí příležitost obohatit se o nové skutečnosti a rovněž ztrácí čas čtenářů psaním nadbytečných úvah.