středa 16. září 2015

Ministerstvo spravedlnosti hledá právníka do ústavněprávního oddělení

Oddělení ústavněprávní MSp hledá právníka na služební místo vrchní ministerský rada. Jedná se o služební poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup je v listopadu 2015 a služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.


V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec vykonávat zejména zabezpečování odborných podkladů pro zastupování ministerstva v orgánech s ústavněprávním prvkem, vyjádření k souladu návrhů právních předpisů s ústavním pořádkem, stanoviska k dalším zásadním ústavněprávním otázkám v působnosti ministerstva, zabezpečovat součinnost ministerstva s Kanceláří prezidenta republiky při vyřizování žádostí o milost, provádět šetření v řízení o žádostech o milost a přípravu podkladů pro rozhodování v těchto věcech, vypracovávat návrhy pro rozhodnutí o žádostech o milost, předkládaných ministrem prezidentu republiky, zabezpečovat činnost ministerstva ve věcech amnestie, zejména realizaci rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii.

Žadatel musí být zletilým, svéprávným a bezúhonným občanem či občankou ČR / EU / EHP s právnickým VŠ vzděláním a potřebnou zdravotní způsobilostí. Náležitosti žádosti a další informace jsou k dispozici na infoDesce MSp.

Termín pro odevzdání žádosti je sobota 10. října 2015 (poštou, osobně nebo elektronicky do datové schránky kq4aawz).

Žádné komentáře: