úterý 17. května 2011

A ještě jedna nabídka zaměstnání na Ministerstvu spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti hledá zájemce o pozici právníka či právničky se specializací na správní právo, především správní řízení. Předchozí praxe je vítána, není však nezbytná. Podmínkou je bezúhonnost, absolvování oboru právo na právnické fakultě, schopnost analytického myšlení, právní argumentace a odolnost vůči úřednickým stereotypům. Motivační dopisy a strukturované životopisy nechť jsou zasílány na mjurman@msp.justice.cz.