úterý 30. listopadu 2010

Rozšíření působnosti pléna ÚS na věci volební

Dnešním dnem rozšířilo plénum ÚS svou působnost též na věci volební. To znamená, že počínaje zítřkem rozhoduje plénum ÚS (a nikoliv malé senáty) též volební věci (včetně voleb komunálních). Jde o rozumný postup, protože zejména ve věcech voleb komunálních ÚS v podstatě (do jisté míry) funguje i jako sjednocovatel judikatury krajských soudů - za situace, kdy proti rozhodnutí krajského soudu ve věci volební nelze podat kasační stížnost. Vedle pražských voleb se tak můžeme od pléna dočkat velmi zajímavých verdiktů i v dalších věcech (účelové sestěhovávání voličů, "kupování hlasů" atd.).

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

… no a k té ústavní stížnosti na změnu způsobu komunálních voleb v Praze. Dnes jsem slyšel Pana Štastného (nemyslím jednoho z těch slovenských hokejistů), že nesouhlas s novým pražským zastupitelstvem v Praze je neúctou k Ústavě České republiky.
A já su přesvědčený, že byla porušena Ústava a Listina, a to jak pasivní, tak aktivní volební právo. I když je ně Praha ukradená, a Pražákům to v podstatě přeju. Mají co chtěli.
A v čem ta protiústavnost? Politická soutěž je především soutěž. A soutěž je možná jen jako fair play. Jinak to není soutěž, hra. Vím, že u nás říkáme soutěž lecčemu, ale soutěž dle zdravého rozumu je možná jen když má fér pravidla.

Moudré hlavy řekly, že volby proběhly podle pravidel platících pro všechny stejně a byl čas se na změnu připravit.

Tak to není. Když by se Rusáci s Němci před čtyřmi roky domluvili, že zruší červenou čáru, a toto pravidlo by silou svých hlasů prosadil půl roku před šampionátem (na začátku sezóny), taky by šlo o pravidla stejná pro všechny, ale přesto by to nebylo fér. Tito dva hráči by mohli dlouho dopředu vybírat vhodné členy týmu (brejkaře), upravovat tréninkové metody (pro brankáře, obránce i útočníky), učit se zkušeností odjinud (třeba z Olomoucké ligy).
Má právo tak odlišná pravidla jako třeba hokej? Mají pravidla jen statický rozměr, nebo je rozhodující i dimenze dynamická, do níž vstupuje faktor času? Je soutěží podnik, který v rámci zákonných mantinelů umožní jedněm získat výhodu (nákup reklamních ploch, dlouhodobá předvolební strategie, zaměření soupěře na věci, které budou v budoucnu nepodstatné, či nikoli klíčové k dostažení úspěchu)?

Domnívám se, že časový rozměr změny soutěžních pravidel má svůj ústavní význam. A myslím, že k něčemu podobnému se již vyslovil i Ústavní soud.
„Z příkazu respektovat legitimní očekávání vyplývající z dosavadní právní úpravy samozřejmě nelze dovodit zákaz změny právní úpravy. Jde o to, aby při rozhodování o volbě způsobu provedení změny zákonodárce neignoroval, že adresáti norem své chování (a volbu mezi různými alternativami) po delší dobu přizpůsobovali požadavkům odlišného obsahu.“ bod 45 nálezu sp. zn. Pl. ÚS 38/04 ze dne 20. 6. 2006 (N 125/41 SbNU 551; 409/2006 Sb.) nalus.usoud.cz.

Víte, v Praze vládnou lidé, co zde chtěli okruh pro Formuli 1 či Olympiádu, což je sport, ale mě se tyto nápady pana Charouze nelíbí. Ale to je má věc a vkus. Jiný lidé mají vkus jiný.
Ale fér hra není otázkou vkusu, ale spravedlnosti; a změna učiněná ve formálních mezích pravidel, nemusí být změnou v mezích Ústavy ČR.

Bohumil Modrý