pátek 27. října 2006

Co je lepší? Právník nebo Právní rozhledy?

Na to Vám neodpovím (názor však samozřejmě mám...). Tahle otázka mě ale napadla, když jsem četl příspěvek(1) otištěný v časopise Journal of Law and Society, kde se pokusili sestavit žebříček právnických periodik, kam přispívají akademici působící ve Spojeném království. Článek je zajímavý hlavně tím, že představuje několik způsobů, jak časopisy vzájemně poměřovat. Autoři přitom měli tu výhodu, že mohli čerpat z vládního hodnocení výzkumných aktivit univerzit ve Spojeném království. V rámci hodnocení univerzity mj. předkládaly výsledky své publikační činnosti za posledních pět let. Nešlo však o seznam všeho, co členové jednotlivých fakult za ty roky vyprodukovali; univerzity musely vybrat pouze čtyři publikace každého svého člena. Žebříčky jsou postaveny na jednoduché úvaze: každá univerzita chce při hodnocení dopadnout co nejlépe, proto se mezi vybranými čtyřmi publikacemi objeví příspěvky, které sama hodnotí nejvýše. Podle kvality těchto příspěvků pak lze usuzovat na kvalitu periodik, kde se tyto příspěvky objevily.

Autoři používají několik přepočtů, aby zamezili různým zkreslením v rámci určování pořadí – to může být dotčeno například tím, že některé časopisy vycházejí častěji, a mohou tedy mít v součtu lepší statistiky. Jiný přepočet zase zohlednil, z jaké instituce pocházel autor (univerzity jsou ve Spojeném království zařazeny do sedmi „výkonnostních“ tříd). Nakonec se autoři žebříčku pokusili různě upravená pořadí spojit do jednoho žebříčku, jehož výsledky jsou následující:
1. Modern Law Review
2. International and Comparative Law Quarterly
3. Law Quarterly Review
4. Legal Studies
5. Oxford Journal of Legal Studies
6. Journal of Law and Society
7. Cambridge Law Journal
8. Public Law
9. Child and Family Law Quarterly
10. Criminal Law Review
11. Journal of Business Law
12. Edinburgh Law Review
13. Industrial Law Journal
14. Social and Legal Studies
15. Journal of Environmental Law
16. Medical Law Review
17. Common Market Law Review
18. Conveyancer and Property Lawyer
19. Northern Ireland Legal Quarterly
20. Feminist Legal Studies
21. European Law Review

[Kompletní žebříčky zpracované různými metodami jsou přístupné zde.]
Kolegové zaměření na právo EU hned zbystří: jak je možné, že se tolik vzývané Common Market Law Review krčí až na nelichotivém 17. místě, nebo European Law Review na místě 21.? (European Law Journal, poslední z triády „leading EU law journals“ se dokonce do celkového žebříčku ani nedostal). Vysvětlení dávají sami autoři žebříčku (na s. 348): do těchto časopisů přispívají akademici, kteří nejsou členy univerzit ve Spojeném království, nebo profesionálové (soudci a jiní praktikující právníci), a tak se jejich příspěvky ve statistikách zpracovaných pro účely hodnocení výzkumu v této zemi neobjevily.

Pokud by Vás zajímal žebříček celosvětový, pak vězte, že existuje zde, spolu s informacemi, jak do těchto časopisů přispívat. I tento žebříček je ale zatížený svým zaměřením na oblast USA, proto v něm i nejpřednější evropské právnické časopisy figurují daleko vzadu (hlavním limitujícím faktorem je skutečnost, že jeho zpracovatelé použili databázi WESTLAW, kde řada evropských právnických časopisů chybí; jiným zdrojem zkreslení je skutečnost, že je žebříček postavený na počtu citací, který je značně nespolehlivý - o tom blíže v příspěvku, který chystám k otázce publikování ve Spojených státech).

Pro nás v České republice pak tyto žebříčky mohou být zajímavé především v jednom ohledu: i právnická produkce je určitým způsobem měřitelná a tak bude na otázku, zda je lepší Právník nebo Právní rozhledy, možná existovat i odpověď.

[PS: Existují samozřejmě i metody hodnocení samotných akademiků nebo právnických fakult. K těm bych se rád dostal v některém z příštích příspěvků. I ty totiž mohou být pro naše právní prostředí inspirující...]


___________________
(1) K. Campbell, A. Goodacre, G. Little: Ranking of United Kingdom Law Journals: An Analysis of the Research Assessment Exercise 2001 Submissions and Results, 33 Journal of Law and Society 335 (2006).

1 komentář:

Mrs. sofia Turker řekl(a)...

I am a private lender,I grant loans to companies and individuals at a low and affordable interest rate of 2.5% per annul both on long and short terms basis.
For eligibility, you must be an adult who is above 18 years of age. You must also specify your loan amount in either Pounds, Euro or US Dollar.

You are to reply now given us some of your information before we will forward to you the Company's Loan Terms and Repayment Installment for the Loan Amount.

Personal Loan
Business Loan
Home Equity Loan
Debt Consolidations Loan

For us to proceed, Fill below the loan application form if you are interested in our offer.

(1) Full Names:
(2) Date of birth :
(3) Contact/Mailing Address:
(4) Country:
(5) State:
(6) Marital status:
(7) Gender:
(8) Amount needed as loan:
(9) State Purpose of Loan
(10) Loan duration:
(11) Occupation:
(12) Cell-Phone number:
(13) Monthly Income:
(14) User Name Of Your Email:
Get back to me as soon as possible with above details for more
information.I hope to hear from you.

Thanks for your time,

Kinds Regards,
C.E.O
Mrs. sofia Turker
Sofia Tucker Loan Company
Contact Email:( sofiatuckerfirm@yahoo.com)