sobota 20. září 2014

Tomáš Pavelka: Jak sestřelit drone?

Nikdy jsem to nezkoušel, ale tipuju, že stačí dobře míněná rána kamínkem velikosti mexického dolaru. Otázka ovšem zní, jak sestřelit drone, aniž by člověk spáchal něco velmi deliktního?

Bezpilotní atentátníci na senátorku Amidalu už dávno nejsou sci-fi. Čtvrteční Lidové noviny hovořily o speciálním policejním týmu na ochranu Pražského hradu před dronovým teroristickým útokem. V Berlíně se drony zabývala evropská konference šéfů ochranných služeb. Tuhle jsem viděl jeden vrtulníček bezostyšně poletovat kolem Karlova mostu, tak možná na té invazi něco bude. Jak se ovšem proti modelovému terorismu bránit?

Veřejnoprávní režim letového provozu se s lehkými vrtulníky napumpovanými všelijakou navigační technologií vypořádává jen velmi těžkopádně. Úřad pro civilní letectví v intencích vnitrostátní, unijní a mezinárodní úpravy rozlišuje mezi modelem letadla  provozaného za účelem rekreačního a sportovního létání, který do 20 kg nepožaduje individuální povolení; a bezpilotním letadlem do 20 kg, které sice povolení také nepožaduje, ale vztahuje se na něj přísnější letový režim. Otázka, zda typický multikoptér, tedy vícerotorový vrtulník, spadá do druhé kategorie, se láme na tak vágních pojmech jako (i) provoz v pouze přímém vizuálním dohledu pilota a (ii) instalace vlastních navigačních a řídicích systémů. Zatímco pro klasický model je regulace letového provozu pouhým doporučením, druhá kategorie je pak letovou vyhláškou vázána. Alles in Allem, nejtvrdší ustanovení, které vyhláška nabízí, je, že „let...smí být prováděn jen takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti létání…, osob a majetku na zemi a životního prostředí.

Jaký pilot, takový drone. Regulátoru je ale zřejmě jedno, zda jste pilot stalker, voyeur, terorista, Amazon, nebo vám jen dronem babička posílá bábovku. Co na to právo soukromé a ochrana civilních hodnot právem trestním?

Na právnické fakultě jsme se dověděli, že principiálně náleží pozemku výseč až k zemskému jádru pod ním a k hranici vesmíru či kam až nad ním. Kvůli záplavě veřejnoprávních zásahů, které tento princip ohlodaly na holé minimum, jsme na něj skoro zapomněli. § 506 občanského zákoníku jej ale rekodifikuje tak, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem. Může být teritoriální výsost pozemku účinnou zbraní proti dronům? Je-li přelet nad vaším hnízdem narušením klidné držby, můžete sestřelit drone svépomocí? Mají non-hard cases šanci uspět v testu proporcionality?

Když totiž vidíte letící drone, pokud zrovna není po zuby ověšen taktickými střelami vzduch-země anebo prskajícím dynamitem, jen těžko poznáte, kdo a s jakým záměrem jej pilotuje. Vůbec i nutná obrana a krajní nouze ve správních a trestních věcech se budou kvůli anonymnímu vzhledu dronů jen blbě testovat. Bude nutné vynalézt pojmy jako „zjevně agresivní chování dronu“, „příliš nízký let“ a podobně. A propos, je možné drone sestřelit za účelem zadržení podezřelého při anebo bezprostředně po spáchání trestného činu?

Válka dronů ale teprve začíná. Mírumilovní modeláři, přesedlejte na plachetnice, dokud je čas.

10 komentářů:

Martin Bílý řekl(a)...

Zajímavé je, že podobný způsob teroristického útoku zná film i realita desítky let, ale teprve v poslední době, kdy se dá RC model koupit za pár šupů v obchodě, nabyly tyto otázky na intenzitě. Protože takový dron může zároveň stát z hlediska trestního práva dost peněz, nabízí se při sestřelení rovnou i trestný čin.

PS: přesedlání nepomůže, lodičkou nebo ponorkou by to taky šlo:-) Navíc nosnost letadla je omezená, RC loď unese násobně více výbušnin.

Faire Fionwe řekl(a)...

Je to nějakým zákonem upravené?

Marek řekl(a)...

Je možné podpálit cizí auto stojící bez povolení na mém pozemku? Je možné vzít si tašku, kterou někdo odložil na mém pozemku, a udělat z jejího obsahu táborák? Je možné sestřelit drone přelétající přes můj pozemek?

Šimon Klein řekl(a)...

Předpokládám, že v důsledku ztráty signálu drone spadne na zem a pádem pravděpodobně dojde k jeho poškození nebo zničení. Není to pak ale jen jiná forma sestřelení (tj. za použití jiné "zbraně")? Otázka deliktní odpovědnosti zůstává nevyřešená.

Ctibor Brančík řekl(a)...

Zákonem o elektronických komunikacích. Zákaz rušení je upraven v § 100 a porušení povinností může být správním deliktem či přestupkem (§ 118 a § 119).

Jan Jandourek řekl(a)...

to jsou nesrovnatelné analogie. Pokud jde o práva vlastníka, uplatnuje pouze nárok na restitutio in integrum, tj. neporušitelnost užívacího práva svého majetku. Je možné tašku odnést (nikolv ukrást) z pozemku ale stejně tak ji chytit, když si jí někdo přehazuje přes váš pozemek a tašku opět odnést. Náklady spojené se škodou na majetku, kterým nemohl vlastník zabránit při uplatnění svých práv, jdou na vrub škůce (majitele tašky/dronu). Ohledně rušení problém není, protože jde o volné frekvence.

Větším právním problémem by bylo, kdyby vlastním pozemku střílel po majiteli (ovladateli) dronu, na což by měl zcela jistě právo. Sporné by totiž bylo, zda může střílet i na osobu, která stojí mimo jeho vlastní pozemek.

Tomáš Pavelka řekl(a)...

levnější než kámen velikosti mexického dolaru? :)

OV řekl(a)...

Nepředstavujte si, že pakliže vyrušíte signál, vše co ve vzduchu poletuje spadne na zem. Drone sice ztratí spojení s vysílačkou, ale zastaví se a pomalu přistane na místě, nad kterým se právě nachází.

Tomáš Pavelka řekl(a)...

Vzhledem k současným cenám kvalitních multikoptér jsem implicitně počítal s TČ poškození cizí věci v každém případě. Ale ta nosnost není až tak k zahození, dosahuje údajně i 10 kg.

Janka Hanusová řekl(a)...

levnější je pořídit si rušičku signálu za pár kaček ....