pátek 22. června 2012

Ľubomír Majerčík: Volby českého soudce u Evropského soudu pro lidská práva ve finiši

Už v úterý se dozvíme dlouho očekávanou odpověď na otázku, kdo bude novým soudcem či soudkyní u ESLP za Českou republiku. V říjnu končí mandát Karlovi Jungwiertovi, který se stává nejdéle působícím soudcem u této instituce. Zasedal úctyhodných 19 let, což se vzhledem k nově navrženému funkčnímu období – na 9 let bez možnosti znovuzvolení – už asi nikomu nepodaří překonat. Kdo ho nahradí?  

Po dramatickém výběru schválila vláda k obsazení tříčlenné kandidátky Mahulenu Hofmannovou, Zdeňka Kühna a Aleše Pejchala. Ve srovnání s poslední volbou soudců ESLP, ke které se schylovalo před dvěma lety, byl letos výběr podstatně náročnější. Oproti tehdejším 11 právníkům se nyní přihlásili před ministerskou komisi jen 4 uchazeči. Naštěstí se podařilo zabránit situaci, kdy by nebyla sestavena úplná kandidátka. V důsledku podobných okolností zelo např. místo ukrajinského soudce po téměř tři roky prázdnotou se všemi negativy s tím souvisejícími. 

Vítěze volí většinovým hlasováním Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE). Předkolo se konalo už minulý týden na zasedání zvláštního výboru, kde měly probíhat individuální pohovory. Spolu s nástupcem Karla Jungwierta se hledají noví soudci i za Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Nizozemí, Polsko, Ruskou federaci, Švédsko a Spojené království. V průběhu dvou let tak dojde k náhlé obměně hned 16 soudců, naskýtá se proto otázka, jak se to projeví na stávající judikatuře. 

Na základě čeho se Parlamentní shromáždění rozhoduje? Zvláštní výbor PACE připouští, že se bere ohled i na různorodost složení Soudu - roli může hrát genderová vyváženost nebo profesní orientace kandidátů. Z tohoto pohledu je česká kandidátka velmi pestrá. Jistou konkurenční výhodu má však Aleš Pejchal, jehož manželka pracuje na půdě PACE jako asistentka Stálé delegace Parlamentu ČR při Radě Evropy. 

Jak byste se rozhodli vy? CV českých kandidátů jsou k dispozici zde, s jejich názory na ESLP je možné se seznámit v rozhovoru pro poslední Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. Doufejme, že Parlamentní shromáždění vybere nejlepší/ho a že se při příštích volbách najde o něco více kvalitních zájemců.

7 komentářů:

Blanka Čechová řekl(a)...

Díky za aktuální post a hlavně za skvělý rozhovor v Bulletinu - dobré otázky, pozoruhodné odpovědi. Pro mě je jednoznačně nejlepším kandidátem Zdeněk Kühn. Jeho odpovědi v rozhovoru jen potvrdily to, co je (nejen) mezi právníky známo: jeho erudice, všestranná zkušenost, pronikavost myšlení, starost o budoucnost ESLP a zároveň kritičnost tam, kde je to na místě - to vše jsou kvality, na které by PACE mělo hledět především. Navzdory všem hořkým zkušenostem s podobnými orgány, které jsou tradičně horší a lhostejnější než naše Poslanecká sněmovna, doufám, že to vyjde a držím palce!

Anonymní řekl(a)...

Nikoho z nich neznám. Proslavil se někdo něčím v právu ?


Michal Cvrček

Anonymní řekl(a)...

Na Gannu Yudkivskou z výše jmenovanéhosoudu je to ve všech případech malý kalibr :-)

Jan Vrchota

Anonymní řekl(a)...

ZK k první otázce v odkazovaném rozhovoru: Soudce by neměl být fanatik extrémních názorů, ....

Prosím jak se pozná extrémní názor a kdo o tom rozhoduje? Soudím, že ve střetu různých názorů se lze dobrat správného řešení častěji, než ve "střetu" stejných (soud jako názorová monokultura).

AK

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
držím palce tomu nejlepšímu, za něhož, při vší úctě k ostatním kandidátům, jichž se nechci v nejmenším dotknout, považuji Zdeňka Kühna :-).

Jeho postoje a přístup k právnímu řemeslu a lidským právům je patrný z jeho knih, ale i z mnoha rozhodnutí, na nichž se podílel jako soudce.
Je možno v klidu a odpovědně posoudit jak jeho teoretická východiska, tak praktické důsledky, které z nich vyvozuje.

Lidská práva a základní svobody chráněné Úmluvou by v jeho osobě měla kvalitního soudce. Škoda jen, že by oslabil domácí soudnictví a diskurs. Ale když to nevyjde, svět se nezboří, v životě jsou důležitější věci a i v nich je třeba přát štěstí, sílu, naději, zkrátka to nejlepší, což tímto upřímně činím.

Je možné, že jsem subjektivně ovlivněn dlouholetým potkáváním se se ZK, ale co nadělám.


Přeji všem pěkné Léto a hlasovatelům přeji dobrou volbu, vedenou politikou nejlepší ochrany lidských práv. Hynek Baňouch

Jan Š. řekl(a)...

Výsledek zde.

Anonymní řekl(a)...

Zvolen byl (pro me prekvapive) Ales Pejchal...