středa 16. července 2014

Facebook a svoboda projevu

New York Court of Appeals (nenechte se zmást názvem - jde o nejvyšší soud soud státu New York, jehož označení je z historických důvodů jiné než tradiční "supreme court") shledal v úterý 1.7.2014 ve věci the People v. Marquan M. zákon okresu Albany o kybernetické šikaně (cyberbullying law) v rozporu se svobodou projevu chráněnou Prvním dodatkem Ústavy USA (rozhodnutí dostupné zde). Podle agentury Reuters jde o první rozsudek přezkoumávající ústavnost cyberbullying laws, které přijala více než desítka států USA.


Zákon okresu Albany definoval kybernetickou šikanu následovně: "any act of communicating or causing a communication to be sent by mechanical or electronic means, including posting statements on the internet or through a computer or email network, disseminating embarrassing or sexually explicit photographs; disseminating private, personal, false or sexual information, or sending hate mail, with no legitimate private, personal, or public purpose, with the intent to harass, annoy, threaten, abuse, taunt, intimidate, torment, humiliate, or otherwise inflict significant emotional harm on another person." Na základě tohoto zákona byl v projednávané věci úspěšně odstíhán 15-letý gymnazista, jenž jako anonym nahrál na veřejně dostupnou Facebookovou stránku informace o sexuálním životě svých spolužáků včetně jejich fotek.

New York Court of Appeals však shledal (poměrem 5:2) výše uvedenou definici kybernetické šikany přiliš širokou (overbroad) a z tohoto důvodu zákon shledal v rozporu s Prvním dodatkem Ústavy USA. Podle většinového stanoviska První dodatek sice umožňuje zákaz kybernetické šikany namířené proti dětem (to jen jako připomínka pro ty, kdo si myslí, že svoboda projevu je v USA absolutní), nicméně konstatoval, že definice kybernetické šikany v přezkoumávaném zákoně zakazuje rovněž formy chráněného projevu jdoucí nad rámec kybernetické šikany dětí. Podle většiny tak zákon potenciálně kriminalizoval projev namířený vůči dospělým, korporacím či fiktivním entitám. Zajímavostí je, že většina odmítla hledat ústavněkonformní výklad zákona okresu Albany s tím, že jim tato role nepřísluší (právě s tímto postupem nesouhlasili disentující soudci).

Bude zajimavé sledovat, jestli v této věci udělí Nejvyšší soud USA (SCOTUS) writ of certiorari. Můj osobní názor je, že si SCOTUS počká, až se k této otázce vyjádří i další vrcholné soudy v jiných státech USA. V této souvislosti však stojí za zmínku, že SCOTUS již udělil certiorari v jiné "facebookové" věci Elonis v. United States, která se týká trestního stíhání za výhružky na Facebooku. Zdá se tedy, že Facebook pomalu, ale jistě, začíná nabírat ústavněprávní dimenzi.

[crossposted from Blog Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU]

1 komentář:

Lukas Hoder řekl(a)...

Fb už ústavněprávní dimenzi měl dávno. :)

https://www.patria.cz/pravo/2520715/lajkovani-na-facebooku-v-americe-chrani-ustava.html