pátek 17. dubna 2009

České předsednictví Evropské unie - PF UK - Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
____________________________________________________________________________
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem ES
si Vás dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví Miguel Poiares Maduro, generální advokát Soudního dvora ES

"Role and Legitimacy of the European Court of Justice"
15. května 2009, 10:00 - 11:30, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 103
K účasti na přednášce se prosím registrujte na adrese: lucie_brezinova[na]mzv.cz.

„Je pravdou, že soudy by neměly zůstávat institucionálně slepé. Soudní dvůr by tedy měl mít na paměti mezinárodní kontext, ve kterém funguje, a svá omezení. Měl by si být vědom vlivu, který jeho rozhodnutí mohou mít mimo hranice Společenství. Ve stále vzájemně provázanějším světě se různé právní řády budou muset snažit sladit své nároky na soudní pravomoc.“ (C-402/05 P, Kadi)

Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro
Narozen v roce 1967; licencié en droit (bakalář práv) (univerzita v Lisabonu, 1990); asistent (Evropský univerzitní institut, 1991); doktor práv (Evropský univerzitní institut ve Florencii, 1996); hostující profesor (Collège de l´Europe de Natolin; Institut Ortega y Gasset v Madridu; portugalská katolická univerzita; Institut evropských studií v Macao); profesor (nezávislá univerzita v Lisabonu, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Harvardská univerzita,1998); jeden z ředitelů Akademie mezinárodního obchodního práva; spolu-šéfredaktor (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) a člen redakčního výboru mnoha právních časopisů; generální advokát Soudního dvora od 7. října 2003.

Žádné komentáře: