pondělí 6. dubna 2009

3. symposium NS na téma Náhrada škody a s ní související otázky v judikatuře Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud ČR pořádá pod záštitou předsedkyně JUDr. Ivy Brožové 3. odborné symposium na téma
"Náhrada škody a s ní související otázky v judikatuře Nejvyššího soudu"

Účelem symposia je získat zpětnou vazbu právní praxe a teorie ohledně judikatury Nejvyššího soudu České republiky, která se týká následujících tématických okruhů soukromého práva
  • Náhrada škody z porušení smluvních povinností (okruh 1),
  • Náhrada škody z porušení mimosmluvních povinností (okruh 2), a
  • Smluvní pokuta, úrok z prodlení a další související otázky (okruh 3).
NS tímto vyzývá praktikující právníky a členy akademické obce (včetně studentů práv), kteří mají zájem vyjádřit stanoviska k judikátům NS, vydaným ve výše uvedených právních oblastech v období posledních [48] měsíců, aby do 27. května 2009 (včetně) zaslali na emailovou adresu symposium@nsoud.cz své písemné příspěvky v následující formě a struktuře:

Formát dokumentu: .doc nebo .pdf
Délka dokumentu: nejvýše 3 strany A4
Struktura dokumentu: viz pokyny na www.nsoud.cz/tretisymposium.htm

Autoři vybraných příspěvků budou do 2. června 2009 (včetně) pozváni, aby své příspěvky prezentovali na veřejném slyšení, které se bude konat dne 9. června 2009 od 10:15 do 15:45 hod. v budově Nejvyššího soudu ČR, Burešova 20, Brno. Za Nejvyšší soud účast na symposiu například přislíbili:

JUDr. Petr Vojtek, člen senátu č. 25
JUDr. Robert Waltr, člen senátu č. 25
JUDr. Zdeněk Des, člen senátu č. 23
JUDr. Jan Hušek, člen senátu č. 23
JUDr. Zdeněk Krčmář, člen senátu č. 29
JUDr. František Faldyna, CSc., člen senátu č. 32

Srdečně zveme k pasivní účasti i Vás, kteří nezašlete písemný příspěvek – pokud se do 5. června 2009 včetně zaregistrujete na registrace@nsoud.cz uvedením údajů: jméno, příjmení, instituce, telefonický a emailový kontakt.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách symposia.

Žádné komentáře: