pátek 16. května 2008

Pracovní příležitosti - KVOP a Okresní soud ve Znojmě

Pokračujeme tradiční sérií "zn. samá pozitiva a sociální jistoty", tentokrát v Kanceláři Veřejného ochránce práv a u Okresního soudu ve Znojmě.

Kancelář veřejného ochránce práv
se sídlem v Brně, Údolní 39
vypisuje v souvislosti s přijímaným antidiskriminačním zákonem
výběrové řízení na pracovní pozici:

vedoucí oddělení rovného zacházení

Požadujeme:
- ukončené vysokoškolské právnické vzdělání magisterského stupně
- orientaci příp. praxi v oblasti ochrany osob postižených diskriminací
- aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka
- zkušenost s vedením pracovního týmu
- komunikativnost a kreativitu
- pracovní nasazení a loajalitu
- schopnost analytického myšlení

Nabízíme:
- možnost podílet se na tvorbě a aplikaci nové koncepce rovného zacházení v ČR
- uplatnění ve veřejné instituci právního zaměření s celostátní působností se sídlem v Brně
- práci v dynamickém kolektivu
- odpovídající platové ohodnocení

Nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu, kopií dokladů o dosaženém vzdělání, aktuálního kontaktního telefonického spojení případně adresy elektronické pošty zasílejte do 28. 5. 2008 na adresu:
Kancelář veřejného ochránce práv, personální referát, Údolní 39, 602 00 Brno, e-mail. podatelna@ochrance.cz

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 14. 6. 2008 v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
-----------------------------------

Soudci Okresního soudu ve Znojmě vyhlašují výběrové řízení
pro obsazení jednoho volného místa asistenta soudce pro trestní úsek

Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce:
- bezúhonnost
- dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
- praktická znalost práce na PC

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč/ka předloží:
- motivační dopis
- prohlášení podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidátů pro funkci, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto výběrového řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost)
- vlastnoručně psaný strukturovaný životopis
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným
ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké
škole v České republice
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce

Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení je stanovena do 31. července 2008. V uvedené lhůtě je nutné doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady k rukám předsedy Okresního soudu ve Znojmě, nám.Republiky č.1, 670 08 Znojmo.
Poté se uskuteční výběrovou komisí osobní pohovory s uchazeči, kteří ve stanovené lhůtě předloží všechny uvedené podklady. O přijetí na místo asistenta následně rozhodne předseda okresního soudu na základě návrhů soudců.

Termíny pohovorů budou sděleny dodatečně. O výsledku výběrového řízení bude uchazečům doručeno písemné oznámení. Nástup do pracovního poměru je stanoven na 1.říjen 2008.

1 komentář:

Petr Urban řekl(a)...

OFF TOPIC. Doufám, že mi odpustíte, pro nedostatek lepšího místa svůj příspěvek umísťuji pod reklamu.

Myslím, že by Jiné právo mělo vyhlásit anketu o právní perlu roku. Horkým favoritem by byl president republiky: "Zákon nicméně dává občanům nárok na rovné zacházení v soukromoprávních vztazích, což je z definice nemožné."