čtvrtek 1. června 2017

Zákaz vjezdu dinosaurům

Po Praze se před několika měsíci objevily obludně velké značky zakazující vjezd segwayů do velmi široce vymezeného okruhu. Je vidět, že Prahu tato možnost zaujala, takže ve svém tažení pokračovala a přiostřila: Tentokrát se rozhodla zakázat vjezd dinosaurům. Že by začala předvolební kampaň a političtí dinosauři již nemají právo vstupu do Prahy?Na absurdní pytel absurdní záplata. Vymezení okruhu zákazu vjezdu segwayí značkami za šest milionů korun v oblastech, kde segway naživo viděli jen když je vezli po Spořilovské radiále, bylo šílené (již diskutované na JP). Reakce veřejnosti na sebe nenechala dlouho čekat a na Spořilově se objevily zákazy vjezdu dinosaurů.

Zajímavou otázkou nyní je, zda by se osoba jedoucí po segwayi v centru mohla bránit proti uložené pokutě, že vjela do zakázané zóny skrze ulice, kde byl zrovna zákaz přelepený – a že je tedy nikdo neupozornil na skutečnost, že na segwayích nemohou jezdit. Tento výklad je absurdní – v takovém případě by uživatelům segwayů stačilo, kdyby někdo každé ráno přelepil jednu ceduli třeba právě dinosaurem a nemohli by být jednoduše pokutováni. 

Jistě, bylo by možné, aby bylo přestupníkům dokazováno, že skutečně nejeli ze Spořilova, ale že si segway pronajali na Václavském náměstí. Ale to by bylo neskutečné množství práce, které by se v mnoha případech stejně nepovedla. Jistě, bylo by možné zjišťovat, kudy jeli, a snažit se jim dokázat, že lžou. Stejně tak by si ale např. uživatelé mohli najít mapu s vyznačenou cestou ze Spořilova (či aktuálně odkudkoli jinde), což by způsobovalo určité problémy při dokazování...

Absurdní zákonná úprava tak vyvolává absurdní řešení. Buďto máme možnost nikoho nepokutovat, pokud mu neprokážeme, že ze Spořilova skutečně nepřijel, nebo máme možnost pokutovat uživatele segwayů i když nemáme kompletně vybudované či udržované značky vyznačující zónu zakazující vjezd segwayů. Akceptovat první případ by bylo divné – daných značek je ohromné množství a je silně pravděpodobné, že jedna či dvě nebudou v určitý okamžik dostupné a někteří lidé se tak jistě budou bránit. V druhém případě bychom nicméně takovou zónu možná vůbec nepotřebovali… 

A možná je celá tato úvaha mimo realitu – v centru na segwayích už takřka nikdo nejezdí a nejspíše jezdit nebude. Zákaz vjezdu dinosaurů je tak reakcí veřejnosti na to, že zákonodárce a Praha absurdně řešili určité problémy (a způsobili další skrze spoustu zbytečných značek) a že bychom měli příště zvolit lepší právní řešení. Jinak si veřejnost bude z práva jen tropit šoufky.


Pozn. 1. 6. : Po deseti dnech byly značky bohužel vráceny do původní podoby. Tak si je užijme alespoň ještě z jedné fotky.

Žádné komentáře: