čtvrtek 29. prosince 2016

Rozhovor s bývalým ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem

V prosincovém čísle Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci vyšel rozhovor Kateřiny Studecké s nedávno odejitým ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. Jaký je stav lidských práv v ČR a jaké aktuální otázky Česká republika v této souvislosti řeší?


Pociťoval jste v nějakých otázkách silný tlak ze zahraničí na změnu vnitrostátní praxe? V jakých otázkách a jak se onen tlak projevoval?

Když shrnu tři roky ve funkci, pokud jsem jednal na mezinárodní úrovni, zcela pravidelně se opa- kovala tři témata a to byla inkluze ve vzdělávání, odstranění vepřína v Letech a právě neoprávněné sterilizace. Sterilizace jsou tedy jedním z neúspě- chů, ale u inkluze ve vzdělávání se podařily zásadní změny, jak legislativní, tak změny ve financování.

A pokud jde o vepřín v Letech, zde také nastala významná změna v tom, že po letech se podařilo rozjet jednání s majitelem vepřína o jeho výkupu. Nikdo nemůže dát garanci, že se to povede, dokud není podepsána smlouva, ale myslím si, že tady je dobrá vůle všech stran dotáhnout výkup a násled- nou likvidaci provozu vepřína na místě romského koncentračního tábora do konce.

...

Celý rozhovor je zde.

Žádné komentáře: