pátek 18. listopadu 2016

Soudkyně Nejvyššího správního soudu Michaela Bejčková hledá vhodného kandidáta na místo asistenta

Práce asistenta soudce spočívá především ve zpracovávání podkladů pro rozhodovací činnost a je vhodná pro začínající právníky. Kromě obvyklých předpokladů pro výkon této profese – tedy vysokoškolského magisterského vzdělání v oboru právo získaného v České republice, bezúhonnosti, dobré schopnosti právní argumentace, slušné znalosti jednoho světového jazyka a znalosti práce v právních informačních systémech – se dále požaduje:

- bezvadná znalost českého jazyka,

- nadprůměrné stylizační schopnosti,

- schopnost pracovat samostatně a v případě potřeby i v časové tísni,

- dostatečně vyzrálá osobnost schopná bezproblémové spolupráce v kolektivu,

Zájem o správní právo nebo specializace v tomto oboru výhodou.

Hledá se kandidát s chutí k řešení nových právních problémů, ale i s odolností vůči občasnému stereotypu, který dokáže přijímat konstruktivní kritiku a ani mezi spisy neztrácí smysl pro humor. Uchazeči nechť zašlou svůj podrobný životopis a dobře odůvodněný motivační dopis asistentce soudkyně na adresu darina.chvostekova@nssoud.cz do 2. prosince 2016. K těmto písemnostem případně mohou připojit i ukázku svého původního právního textu (v rozsahu maximálně deseti stran).

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek (se zkušební dobou), který se řídí ustanovením § 14 soudního řádu správního a dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení se řídí zákoníkem práce a vyhláškou č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Žádné komentáře: