čtvrtek 10. listopadu 2016

Kde hledat české odborné články a jak by to šlo lépe?

Chcete si přečíst o určité právní otázce a zjistit, zda o ní již bylo něco napsáno. Blbej den, v Česku taková databáze neexistuje. Samozřejmě pokud si chcete dohledat článek o Čerokíjích v Tenessee v letech 1796-1814 z počátku roku 2016, tak jej velmi lehce vyhledáte. Kde tedy hledat v ČR? 

Zkoušel jsem vyhledat různé články z několika periodik v katalozích různých právnických knihoven. Který katalog vyšel jako nejlepší? Nejlépe skončil (pro mne lehce překvapivě) katolog knihovny Policejní akademie. Při mé zkoušce jsem se orientoval na trestně-právní tématiku. Při hledání právně-historických článků třeba katalog Policejní akademie selhal, stejně ale selhaly i ostatní katalogy právnických fakult.

Další možností je samozřejmě Google, bohužel ale v České republice nelze použít Google Scholar. Pokud je několik článků skutečně nalezeno, musí jej jednotlivec buďto pracně dohledávat v knihovně, pak je smolař; nebo jít skrze nejrůznější databáze, má-li k nim přístup; a je-li šťastlivec, tak v jeho oboru jsou články publikovány v režimu otevřeného přístupu.

Jednotlivé časopisy lze vyhledávat v některých komerčních právnických databázích, byť je škoda, že tyto časopisy a elektronické verze časopisů nejsou přístupné pod jednou zastřešující databází. To pak vede k malé citovanosti článků a člověk se vůbec ptá, zda má cenu do těchto časopisů v dnešní době psát. Srovná-li to člověk s přístupem západních univerzit, kde se začíná rozšiřovat on-line přístup i k elektronickým verzím knih, tak musí zaplakat.

Do skoku studentovi není, ani když zjistí, že veřejné instituce vydávají časopisy, které nejsou volně dostupné, byť Rada pro vývoj, výzkum a inovace postupuje proti tomu. Ať už se jedná o právnické fakulty, Ministerstvo vnitra, Nejvyšší státní zastupitelství či Akademii věd, časopisy nejsou často publikované v režimu open-accesss, byť to je dlouhodobě kritizováno.

Dvě otázky k diskuzi:

Jak přesvědčit nakladatelství, že mají zařadit své časopisy do středoevropských databázích (např. CEEOL, díky Roberte za upozornění), či že mají vytvořit vlastní českou?

A jak přesvědčit instituce, že jejich časopisy mají fungovat open-access?

Žádné komentáře: