úterý 25. října 2016

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP hledá šikovnou posilu

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP hledá právníka. Jde o výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oboru služby 9 – zahraniční vztahy a služba, 29 – legislativa a právní činnost, 30 – lidská práva.


Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je leden 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 16. 11. 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: kq4aawz).

Více info zde.

Žádné komentáře: