čtvrtek 20. října 2016

Centrum pro lidská práva hledá stážisty

Centrum pro lidská práva a demokratizaci, akademický think-tank, člen AHRI Network a řešitel mezinárodních grantů hledá stážisty a stážistky pro pravidelné psaní do Bulletinu o lidských právech, řešení grantových projektů, přípravu policy-paperů a seminářů. Přihlášky do čtvrtka 20. října 2016.


Práce Centra se pohybuje v těchto tematických oblastech:

  • Česká republika a lidská práva
  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  • Mezinárodní trestní spravedlnost


Zájemci nechť pošlou do 20. října 2016 na e-mailovou adresu info@centrumlidskaprava.cz zprávu obsahující v předmětu slovo „Stáž“ a za pomlčkou název tematické oblasti, které by se chtěli věnovat. Do obsahu zprávy uveďte krátké zdůvodnění svého zájmu a do přílohy e-mailu přiložte svůj životopis.

Bližší informace o činnosti Centra naleznete na těchto webových stránkách.

Žádné komentáře: