pátek 27. května 2016

Protikuřácký zákon – je třeba klesnout na obecní úroveň

Zákon zakazující kouření v restauraci poslanci neschválili. Co dál v situaci, kdy společnost je v této otázce zřejmě hodně rozpolcená? Poptávka po zákazu je velká.[1] Stejně je ale až tvrdošíjný odpor proti němu.[2] Podle mě jediným správným řešením v této politické konstelaci je skoncovat se snahou regulovat problém zákonem. Nechť se přenese na úroveň obcí. Nechť o tom, zda se v restauracích kouřit smí nebo ne, rozhodují obce obecní vyhláškou.

Proč?

1) Jakkoli v této otázce není celonárodní shoda, možná je podstatně větší shoda na úrovni obcí. Potom nechť v těch obcích, kde konsensus pro zákaz zjevně se, si zákaz pro sebe samy odhlasují. A naopak.

2) Obecní vyhlášky ba přinesly žádoucí experimentování, díky kterému bychom se dozvěděli více o tom, jaké důsledky zákaz kouření v restauracích skutečně má. Skutečně (či v jaké míře) by vedl k zavírání některých restaurací? O kolik by pomohl nebo poškodil byznysu restaurací, které již dnes byly nekuřácké? Vedl by i ke snížení kouření mezi dětmi? Atd atd.

V praxi je možné přijmout zákon, který tuto regulační pravomoc na obce explicitně deleguje. Zajímavější otázka je, zda obce už čirou náhodou pravomoc regulovat kouření v restauracích nemají. Hlubší diskusi rád přenechám ústavním právníkům. Ale pod pravomoc obce upravit veřejnou vyhláškou místní záležitosti ochrany zdraví se může schovat leccos. Ústavní soud v minulosti již nalezl právo obcí zakázat hrací automaty. Zkrátka pokud nějaká progresivní obec zkusí takovou vyhlášku přijmout a soudcům bude zákaz kouření konvenovat, dovedu si vcelku dobře představit, že by to mohlo projít.

PS. Pokud se rozproudí diskuse, přivítal bych, kdyby NEBYLA o tom, zda zákaz kouření ano či ne, ale jen jestli tato věc by měla patřit na úroveň obcí či národní.[1] Osobně bych tipnul, že fundamentálně je za ní primárně momentálně mohutná populační skupina dobře situovaných nekuřáckých rodin s dětmi, kterým by zákaz rozšířil okruh míst, kam budou rády chodit; zdravotní benefity jsou druhotné.
[2] Za ním jsou asi jednak ideologické motivy a praktické obavy o hospodské, kteří aktuálně mají veskrze kuřáckou klientelu. (Můj tip je, že tito lidé nevidí velkou klientelu, a kterou se svým zakouřeným podnikem přicházejí; nebylo by to poprvé, kdy firmy systematicky dělají věci, které nemaximalizují zisk, ale budiž.)

Žádné komentáře: