úterý 15. března 2016

Právnický debatní turnaj: Měla by se uzákonit eutanázie?

Měla by se uzákonit eutanázie? Pět právnických fakult v České a Slovenské republice vyhlašuje debatní soutěž pro studenty práv.

Kdo se může soutěže zúčastnit? Soutěže Právnický debatní turnaj se mohou zúčastnit bakalářští a magisterští studenti právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni.

Jak bude soutěž probíhat? Soutěžící se nejprve zúčastní fakultních kol, které vypíší fakultní koordinátoři soutěže v časovém rozmezí od 11. do 25. 5. 2016. Z každé fakulty pak postoupí nejúspěšnější tým do mezifakultního finále, které se uskuteční dne 1. 6. 2016 v Brně. Účast ve finálové porotě mimo jiné přislíbili:

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.;
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.;
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.;
Mgr. František Korbel, Ph.D.;
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Průběh debatování a jeho hodnocení se řídí těmito pravidly. Soutěžní teze zní: "Měla by se uzákonit eutanázie?" Na vítěze soutěže čekají zajímavé ceny:

1. místo: stipendium ve výši 15.000 Kč od AK Havel, Holásek & Partners;
2. místo: publikace v celkové hodnotě přes 7.000 Kč z produkce nakladatelství Wolters Kluwer.

Vyplněnou přihlášku odešlete do 30. 4. 2016 na emailovou adresu debata@law.muni.cz.

Podrobnější informace o soutěži můžete dále čerpat na webové stránce debata.law.muni.cz.

2 komentáře:

Jonas řekl(a)...

hezká středoškolská definice kruhem, Ale co s ní ? Neexistuje žádná zákonná poinnost lékaže postupovat dle této definice ani dle lege artis. Nakonec většina zákroků např, v mozkových nádorech, ALS žádné "zlepšení stavu" nepřinese, podle této definice by pak nebyla lege artis.. Takové definice jsou na kočku a proto se do zákona nedávají.

České zákony definují jinak povinnosti zdrav. zařízen a jinak lékaře. Už i v ČR existují guidlines a léčebné standardy, většinou převzatí ze zahraničí, kde jsoiu specifikovány jednotlivé kroky. Dále v zákoně o léčivech a zdrav. službách řeší např. hemeopatika apod., které by podle nějaké lege arts nebo -based medicíně neprošly a přesto fungují.

Alena Novotná řekl(a)...

Obávám se, že důvody nějaké úpravy eutanázie stojí mimo právo. Když slyším odkazování některých teoretiků o terminálních stádiích, schopnosti a vůli anebo o lege artis, tak je mi smutno, jak málo o medicíně vědí. Dokonce to píší i do učebnic,Drtivá většina českých právníků neví, že žádné lege arts v medicíně neexistuje a krom ČR, SR a HU se ani nepoužívá jako pojem v medicíně ani v platném právu. Prostě nás to tak učili, tak to tak musí být. Snad teprve T.Sokol tyhle odvolávky na lege artis uvedl na pravou míru, když citoval Císařovou, že jde o právnický slang bez skutečného obsahu. To samé se týká "nevratných terminálních" stádiích. Krom patologa by to do lékařské zprávy nenapsal nikdo, protože i když něco takové jistě existuje, ale nelze to spolehlivě určit :-)